Mēs Dobelē, Dobele ap mums...

Dobele 

Dobeles novadsPiedāvājam

stādu tirdzniecība


Ēdīsim Latvijas produktus!!!

LVAI piedāvājumu skatīt šeit.

Sazināties, lai precizētu pieejamību, tel. 29196201
 

Tirdzniecība notiek katru darba dienu no 8.00 līdz 17.00 LVAI augļu glabātuvē. Iespējama vienošanās par produkcijas piegādi. Kontaktinformācija - noliktavas pārzine 29196201.

Pasākumi

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE   „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”     Riga - Dobele, August 22-24, 2012

 


COST 873
Annual WG and MC Meeting

13-15 September 2010, Jūrmala, Latvia

Abstract book

Some photos...


INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE   „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”     Jurmala - Dobele, May 28-31, 2008

 

Locations of visitors to this page

 

Jaunumi

Sestdien, 3. oktobrī, no plkst. 10:00 Dobelē jau 5. reizi norisināsies “Ābolu diena un Ražas svētki”. Dobeles Amatu mājā notiks Latvijas Valsts augļkopības institūta rīkotā augļu un pārstrādes produkcijas izstādes atklāšana. Jau 4. reizi tiks pasniegts augstākais apbalvojums augļkopībā “Ābolu ordenis”.

Plašāka informācija pieejama http://www.kulturadobele.lv/aktuali/quotaboldiena-un-razas-svetkiquot-dobele


Kopš piektdienas LVAI zinātnieku rindas ir papildinājuši divi jauni doktori:

Karina Juhņēviča-Radenkova "Dažādu uzglabāšanas tehnoloģiju ietekme uz ābolu kvalitāti" (vadītāja L.Skudra, LLU, zinātniskās konsultantes M.Skrīvele un D.Segliņa)
Vitālijs Radenkovs "Enzimātiski hidrolizētu kliju kvalitātes izvērtējums" (vadītāja D.Kļava, LLU).


Rudens lauku diena

Rudens lauku diena LV  augļkopības institūtā notiks 3. septembrī. Vairāk informāciju skatīt: www.fruittechcentre.eu.


Veiksmīgi ir uzsākta jauna laboratorijas korpusa būvniecība projekta "Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskas bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros", vienošanas Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002, 2.1.aktivitātes īstenošanas ietvaros. Ir veikti būvlaukuma sagatavošanas darbi un šobrīd norisinās ēkas pamatu būvniecība. Būvdarbus veic SIA "Kvintets M".

12.junija svinīgā pasākumā jaunās ēkas pamatos tika iebetonēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.


Veiksmīgi uzsākta ZM finansētā LVAI projekta sadaļa "Par atbalstu materiālās bāzes pilnveidošanai zinātniskiem pētījumiem un laboratorisko analīžu nodrošināšanai 2015. gada" (līguma Nr. 120515/S 46 no 12.05.2015.) īstenošana. Projekta ietvaros notiek LVAI laboratoriju korpusa kapitālais remonts - ēkas fasādes siltināšana, jumta nomaina un katlu mājas rekonstrukcija. Plānotā summa šai aktivitātei - 190080 EUR (bez PVN). Darbus veic SIA "Kvintets M".


Veiksmīgi norit ZM finansētā LVAI projekta sadala "Par atbalstu materiālās bāzes pilnveidošanai zinātniskiem pētījumiem un laboratorisko analīžu nodrošināšanai 2015. gada" (līguma Nr. 131014/276 no 13.10.2014.) īstenošana. Projekta ietvaros plānotas 3 aktivitātes:
1. Lauka izmēģinājumu kopšanas inventāra iegāde;
2. Laboratorijas iekārtu un instrumentu iegāde, t.sk. augļu eksperimentālās pārstrādes centra ventilācijas un dzesēšanas sistēmas rekonstrukcija ar iebūvētiem velkmes skapjiem, u.c.;
3. Transformatoru apakšstacijas (20/0,42 kV) izbūve un pieslēguma nodrošināšana. Šobrīd pilnība īstenota 1. aktivitāte - iegādāts apdobju rušinātājs, nažu pļaujmašīna, divkorpusu maiņvērsēja arkls, lāpstotājs, mehāniskais augļaizmetņu retinātājs un minitraktors 20 ZS ar agregātiem.
Uzsākta 2. aktivitātes īstenošana - darbus veic SIA "Kvintets M".

Veiksmīgi noslēgusies  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” projekta „Selekcionāra P.Upīša piemiņas muzeja ēkas rekonstrukcija un labiekārtošana”, Nr.13-06-L32300-000014, īstenošana.
Tā ietvaros: 
1) nomainīts ēkas jumta segums;
2) veikta pamatu un fasādes siltināšana un seguma atjaunošana;
3) veikta piebūves izbūve abos stāvos jaunu telpu izveidei muzeja vajadzībām;
4) veikta sanitārā mezgla un noliktavas telpu vienkāršotu renovāciju un pielāgošanu muzeja krājumu uzglabāšanai;
5) veikta muzeja ēkas apkārtnes labiekārtošanu, paplašinot un bruģējot celiņus, lai atvieglotu piekļuvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Darbus labā kvalitātē veica būvfirma „Skorpions VS”.

Visi plānotie pasākumi veicinās muzeja attīstību, apmeklētāju piesaisti, jo viens no ierobežojošiem faktoriem līdz šim bija telpu šaurība, tualešu nepietiekamība, semināru telpu trūkums.

Pavisam drīz atjaunotās muzeja telpas vērs durvis apmeklētājiem!


Fotogrāfiju konkurss „Manas gardākās dārza ogas”

Kas jādara: jāfotografē ogas kuras audzē dārzos un kuras ir pievilcīgas ar savu izskatu un iecienītas izcilās garšas dēļ. Var fotografēt pavasarī, vasarā, rudenī vai ziemā – ziedēšanas, ražas vai ziemas miera laikā.

Kādas fotogrāfijas var pieteikt: konkursā tiks pieņemtas fotogrāfijas, kur redzami ogulāji: augi kopumā vai to atsevišķas daļas – zari, pumpuri, lapas, ziedi, augļi. Netiks pieņemtas fotogrāfijas ar ogu pārstrādes produktiem – ievārījumiem, kompotiem, sulām u. c.

Kur fotogrāfijas sūtīt: līdz 31. augustam fotogrāfijas jāsūta uz e-pasta adresi muzejs@lvai.lv, ar norādi konkursam. Papildus jāpievieno šāda informācija – autora (fotogrāfa) vārds, uzvārds, pasta vai e-pasta adrese, tālruņa numurs. Par fotogrāfiju jānorāda šāda informācija: fotografēšanas diena (datums), vieta. Viens autors var iesūtīt ne vairāk kā 3 fotogrāfijas.

Kas notiks ar iesūtītajām fotogrāfijām: visas saņemtās fotogrāfijas, kas atbildīs konkursa noteikumiem, tiks izstādītas izstādē no 2015. gada 7. septembra līdz 2. oktobrim Latvijas Valsts Augļkopības institūta Pētera Upīša piemiņas muzejā un no 3. oktobra līdz 24. oktobrim Dobeles Amatu mājā. Ja fotogrāfijas būs iesūtītas ļoti daudz,  tās izvērtēs institūta speciālisti, un izstādei tiks izvirzītas katra autora labākās fotogrāfijas.

Fotogrāfiju vērtēšana un balvas: fotogrāfijas vērtēs Latvijas valsts Augļkopības institūta darbinieki un pieaicināti speciālisti, gan fotogrāfiju izstādes apmeklētāji. Ābolu svētku laikā oktobra pirmajā sestdienā Dobeles Vēsturiskajā tirgus laukumā notiks konkursa rezultātu paziņošana un balvu pasniegšana labāko fotogrāfiju autoriem.

Fotogrāfiju vērtēšanas kritēriji: vērtējot konkursā iesūtītās fotogrāfijas, tiks ņemta vērā fotogrāfiju mākslinieciskā un tehniskā kvalitāte.


APP „Latvijas Valsts augļkopības institūts” ir uzsācis projekta “Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai” īstenošanu. Saskaņā ar iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādes iepirkumu projekta īstenošanas nodrošināšanai, nupat uz LVAI ir atceļojis pirmais pirkums – koši zaļš AVANT mini traktors!


APP Latvijas Valsts augļkopības institūtā 2015. gadā tiks  īstenots projekts „Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana" saskaņā ar MK noteikumu projekta TA -148  9.pielikumā "Lauksaimniecībā izmantojamie zinātnes pētījumi",  atbalstītajiem pētījumu virzieniem.

Projekta izpildes termiņš (gadi): 2015-2020

Projekta mērķis:  
Izdalīt un pārbaudīt  integrētajai audzēšanai perspektīvas  ogulāju šķirnes dažādos Latvijas reģionos;  izvērtēt un  pilnveidot  tām piemērotākās   audzēšanas tehnoloģijas, lai  nodrošinātu augstāku ražību un ražas kvalitāti.

Projekta rezultāti līdz 2015.gada 12.decembrim tiks publicēti mājas lapā
www.lvai.lv un būs pieejami bez atlīdzības visiem uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē.

Publicēts 04.02.2015.


APP Latvijas Valsts augļkopības institūtā 2015. gadā tiks  īstenots projekts "Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde" saskaņā ar MK noteikumu projekta TA-148  9.pielikumā "Lauksaimniecībā izmantojamie zinātnes pētījumi",  atbalstītajiem pētījumu virzieniem.

Projekta izpildes termiņš (gadi): 2015-2020

Projekta mērķis: Pārbaudīt dažādos Latvijas reģionos un izdalīt jaunas, integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotas ābeļu, plūmju un ķiršu šķirnes un potcelmus; izstrādāt to audzēšanas tehnoloģijas, tā radot potenciālu ekonomiski efektīvai ražošanai.

Projekta izpildītāji: Latvijas Valsts augļkopības institūta un Pūres Dārzkopības pētījumu centra zinātnieki

Projekta rezultāti līdz 2015.gada 12.decembrim tiks publicēti mājas lapā
www.lvai.lv un būs pieejami bez atlīdzības visiem uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē.

Publicēts: 04.02.2015.


INFORMĀCIJA MASU MEDIJIEM  

Latvijas Valsts Augļkopības institūtā sadarbībā ar komercuzņēmumu SIA „Puratos Latvia” no 02.01. - 30.12. 2014.g. realizēts Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēts projekts „Inovatīvu augļu un ogu pārstrādes tehnoloģiju izstrāde” (Nr.2013/0059/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/022).

Projekta mērķis: sekmēt jaunu tehnoloģiju izstrādi no vietējiem resursiem ražotu pārtikas produktu konkurētspējas paaugstināšanai reģionālajos un globālajos tirgos.

Projekta ietvaros risināti jautājumi par augļu un ogu pārstrādes uzņēmumu ražošanas efektivitātes paaugstināšanu, ieviešot jaunas tehnoloģijas un radot vietējā un starptautiskā tirgū konkurētspējīgus produktus.

Pētniecības ietvaros iegūtas zināšanas par vietējās izcelsmes izejvielu - ķiršu un zemeņu kvalitāti – to ķīmiskā sastāva izmaiņām augļu/ogu piedevu ražošanas procesā. Izdalītas rūpnieciskai pārstrādei piemērotas vietējās augļu un ogu šķirnes ar atbilstošām raksturojošām īpašībām. Projekta rezultātā izstrādāta jauna aseptisku un neaseptisku augļu un ogu piedevu ražošanas tehnoloģija, kura nodrošinās iespēju rūpnieciskās ražošanas apstākļos saražot produkciju, saglabājot augļu un ogu garšu, krāsu un smaržu, kā arī mazinot/novēršot mikrobioloģisko piesārņojumu. SIA „Puratos Latvia” turpinās darbu pie jaunās tehnoloģijas ieviešanas ražošanā. Projekta zinātniskie rezultāti apkopoti divās publikācijās, kā arī par tiem ziņots četrās starptautiskās konferencēs ar mutiskiem un stenda referātiem.

Sagatavoja: D. Segliņa (05.01.2015.) Plašākai informācijai: www.lvai.lv; www.puretaste.lv; www.puratos.lv


APP Latvijas Valsts augļkopības institūts 2015. gadā turpina īstenot projektu "Ābeļu un aveņu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai", kas atbalstīts no MK Noteikumu Nr. 1524 3.5. apakšnodaļas "Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas".

Projekta mērķis - veikt ābeļu un aveņu selekcijas materiāla izvērtēšanu, lai iegūtu jaunas Latvijas apstākļiem piemērotas šķirnes integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai.
Projekta rezultāti līdz 2015.gada 31.decembrim tiks publicēti mājas lapā http://www.lvai.lv/Selekcijas_programma.html un būs pieejami bez atlīdzības visiem uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē.

Projekta izpildes termiņš (gadi): 2015-2020

Publicēts: 05.01.2015.

APP Latvijas Valsts augļkopības institūts 2015. gadā turpina īstenot projektu "Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma", kas atbalstīts no MK Noteikumu Nr. 1524 3.2. apakšnodaļas “Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei”.

Projekta mērķis - saglabāt augļaugu ģenētiskos resursus.
Projekta rezultāti līdz 2015.gada 31.decembrim tiks publicēti mājas lapā http://www.lvai.lv/Genetiskie_resursi.html un būs pieejami bez atlīdzības visiem uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē.

Publicēts: 05.01.2015.


Turpinās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” projekta „Selekcionāra P.Upīša piemiņas muzeja ēkas rekonstrukcija un labiekārtošana”, Nr.13-06-L32300-000014, īstenošana, kura ietvaros paredzēta piebūves būvniecība, ēkas siltināšana un jumta nomaiņa. Šobrīd veiksmīgi noris piebūves būvniecības darbi, ir veikta lielākās ēkas daļas siltināšana, kā arī ēkas fasāde kļūst arvien košāka!

   

Visas ar LVAI saistītās ziņas un jaunumus skatīt ziņu arhīvā vai sociālajos tīklos:

 

   


Par mums raksta un runā

"Dobelē rada jaunus augļu produktus: “labos” makaronus, rabarberu šampanieti, mežrozīšu našķus" //  Latvijas Avīze, 2015.gada 29.jūnijs
"Pētera Upīša dārzā aizvadītas rudens lauku dienas" //Dobeles Ziņas, 2014.gads
"Augļkopības institūtā ar milzīgu apmeklētāju skaitu noritējis ikgadējais klasiskās mūzikas koncerts Dobeles ceriņu dārzā" // Zemgales Ziņas, 2014.gada 24.maijs
"Latvijā audzētu smiltsērkšķu dzinumos atklāj vērtīgas vielas" // Latvijas avīze, 2013.gada 15.jūlijs
"Dobeles ceriņdārza režisore Sarmīte Strautiņa" // Diena, 2013.gada 31.maijs
"Ceriņlaika burvība Dobelē" // Delfi, 2013.gada 27.maijs
"Dobeles ceriņu dārzā notiks pavasara koncerts" // Delfi, 2013.gada 20.maijs
"Ziedu laiks Dobeles daiļdārzos" // Latvijas Avīze, 2013.gada 23.maijs
Es savai zemītei // 2013.gada 26.janvāris
"Zinātnes lielākie sasniegumi 2012" // Ilustrētā Zinātne, 2013.gada februāris (85)
"Ābolu diena" Dobelē // Latvijas Avīze, 2012.gada 7.oktobris
Izstāde "Riga Food 2012" // avideo, 2012.gada 10.septembris
"Doktora grādu lauksaimniecībā ieguvušas vēl divas zinātnieces"// Zemgales ziņas, 2012.gada 4.septembris
"Es savai zemītei"// LTV 1, 2012.gada 23.aprīlis
"Eiropa - notikums" Imants Austriņš // Latvijas Radio 2, 2012.gada 17.aprīlis
"Bumbieru - kadiķu rūsa" // Stādu audzētāju biedrība, 2012.gada 31.marts
"Atgriezties laukos ābeļdārza dēļ" / Latvijas Avīze, 2012.gada 5.marts
"Augļkopjiem otrā atmoda" // Zemgales Ziņas, 2012.gada 1.marts
"Augļkopjiem talkā nāk ceļvedis" // Zemgale, 2012.gada 1.marts
"Latvijā sāk ražot bioloģisko pārtiku bērniem - Rūdolfs" // Delfi, 2012.gada 2.februāris
"Izaudzēta ērkšķoga bez ērkšķiem" // Latvijas Avīze, 2012.gada 16.janvāris,
"Latvijā izaudzē ērkšķogu šķirni gandrīz bez ērkšķiem" // Delfi, 2012.gada 16.janvāris
Izstāde „Āboli ziemas mirdzumā” // Latvijas Avīze, 2012.gada 11.janvāris, skat. video.
"Dabas muzejā izstāde - vienkopus 100 ābolu šķirnes " // Diena, 2012.gada 11.janvāris