Piedāvājam

Ēdīsim Latvijas produktus!!!

LVAI piedāvājumu skatīt šeit.

Sazināties, lai precizētu pieejamību, tel. 29196201
 

Tirdzniecība notiek katru darba dienu no 8.00 līdz 17.00 LVAI augļu glabātuvē. Iespējama vienošanās par produkcijas piegādi. Kontaktinformācija - noliktavas pārzine 29196201.

 

Pasākumi

3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
 
  „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”    
Riga - Dobele,
17–19 August 2016


INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE   „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”     Riga - Dobele, August 22-24, 2012

 


COST 873
Annual WG and MC Meeting

13-15 September 2010, Jūrmala, Latvia

Abstract book

Some photos...


INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE   „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”     Jurmala - Dobele, May 28-31, 2008

 

Locations of visitors to this page

 

Jaunumi

Dārzkopības institūts Zinātnieku naktī: “neredzamā” augu pasaule laboratorijās

29. septembra vakarā visā Latvijā norisināsies Zinātnieku nakts pasākumi. Tostarp jau otro gadu dārzkopības zinātnes jaunumu pasaulē aicina ielūkoties zinātnieki Dobelē, kur Dārzkopības institūtā no plkst. 15.00 līdz 21.00 būs iespēja skatīt augu pasauli zinātnieku acīm un atklāt, kā tiek radītas jaunas augļu šķirnes un produkti.

Dārzkopības institūts būs atvērts gan lieliem, gan maziem zinātnes faniem, kā arī dārza pasaules mīļotājiem. Zinātnieki Augu patoloģijas un Ģenētikas laboratorijās rādīs, kā viņi redz augus un kā tie atšķiras no dārzā vai savvaļā augošajiem. Labas ābeles dzīves ceļš sākas tieši zinātnieku laboratorijās un mēģenēs, un tieši zinātnieku eksperimenti ar gēniem tās ābolus padara patiesi garšīgus. Tāpat būs iespēja mikroskopā redzēt kaitēkļu un slimību “slepeno” dzīvi.

Savukārt ja Dobeles zinātniekiem jautāsiet, kur atrodams un ieraugāms C vitamīns, viņi vienbalsīgi atbildēs – pie mums, Pārstrādes un bioķīmijas laboratorijās. Un tas nebūs melots, jo augļu un ogu sastāvs vienmēr tiek uzmanīgi noteikts laboratoriskos izmeklējumos. Līdz ar to arī Zinātnieku naktī tieši laboratorijās, nevis dārzā būs iespēja redzēt īstas C vitamīna atradnes. Turklāt caur mikroskopa lēcu atklāsies visa pārsteidzošā augļu un dārzeņu pasaule.

Tie, kuri dod priekšroku ābolu un citu augļu apskatei un baudīšanai dārzā, to varēs darīt plašajā Dārzkopības institūta dārzā, kurš arī būs atvērts apmeklētājiem šajā vakarā. Kamēr nopietnajiem dārzkopjiem būs iespēja doties pastaigā pa plašo institūta dārzu, citi interesenti varēs piedalīties dažādās piedzīvojumu aktivitātēs. Padomāts būs par visādām dārza mīļotāju vecuma grupām.

Savukārt mierīgāku dārza izziņu piedāvās P. Upīša muzejs, kurā būs iespēja vērot filmas par dārzkopības zinātnes attīstību Latvijā un piedalīties viktorīnās.

Dārzkopības institūta Pūres pētījumu centrā (Abavas iela 2, Pūre) zinātnieki aicinās iepazīt dārza vitamīnus. Ikvienam būs iespēja piedalīties konkursos, kas saistīti ar  sēklu, augļu un dārzeņu un to pārstrādes produktu atpazīšanu.

Zinātnieku nakts aktivitātēs piedāvā piedalīties arī Dārzkopības institūta kolēģi Jelgavā – Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kurā dažādu nozaru laboratorijas būs atvērtas no plkst. 17.30 līdz 22.30. Jelgavnieki ikvienu mēģinās pārsteigt ar zinātnes jaunumiem tehnoloģijās – pašu radītiem robotiem, ar gaisu darbināmiem auto, elektromagnētiskā lauka mērījumiem, mikrodatoriem, droniem, meža simulatoriem, pārtikas iepakojumu brīnumainajām spējām un daudz ko citu. Aktivitātes Jelgavā notiks dažādās vietās, par kurām papildus informāciju var iegūt LLU mājaslapā www.llu.lv.

Zinātnieki ir lielākie inovāciju radītāji pasaulē un jau šodien rada pārmaiņas, kuras mēs visi izdzīvosim rīt. Nāc un pārliecinies pats!


APP Dārzkopības institūtā Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros tiek realizēts projekts, Projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/201 "Jaunu sinbiotisku pārtikas produktu izstrāde, izmantojot augu valsts blakusproduktu enzimātisko hidrolīzi".

Šī projekta pētniecības mērķis ir attīstīt Dārzkopības institūta (turpmāk DI) jaunā zinātnieka prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti augsta pievienotās vērtības pārtikas produktu izstrādes jomā, izmantojot pārstrādes blakusproduktus, tā nodrošinot viņa karjeras izaugsmes iespējas gan DI, gan turpmākā sadarbībā ar komersantiem – pārtikas ražotājiem. Pētniekam tas paplašinās starptautiskās sadarbības iespējas, t.sk. atpazīstamību ārpus Latvijas, ļaus attīstīt starpinstitūciju sadarbības prasmes, radīs iespējas kopīgus pētījumu rezultātus publicēt augsta līmeņa zinātniskos izdevumos. Savukārt Institūtam šāda pētniecība nodrošinās jaunu starptautisku sadarbības partneru piesaisti, augstākas kvalifikācijas pētnieka ieguvi, kā arī veicinās nozīmīgu (publikāciju, patentu, jaunu produktu) kvantitatīvo rādītāju pieaugumu. Jaunu tehnoloģiju izstrāde ļaus DI piesaistīt ražotājus, kas ir ieinteresēti inovatīvu produktu ieviešanā ražošanā. Plānotā pētniecība ir cieši saistīta ar VSS jomu – Zināšanu-ietilpīga bio-ekonomika un izaugsmes prioritāti – Efektīvāka pirmapstrādes produktu izmantošana augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanai, jaunu tehnoloģiju radīšana un pielietošanas dažādošana. Rūpniecisks pētījums ir saistīts ar jaunu funkcionālu pārtikas produktu izstrādi no augu valsts blakusproduktiem (augļu un ogu spiedpaliekām un graudaugu klijām) izmantojot biokatalizatorus – enzīmus. Tehnoloģiju pamatā būs augu valsts izcelsmes blakusproduktu enzimātiskā hidrolīze ar cietes un ne-cietes polisaharīdu šķeļošiem enzīmiem. Turpmāka hidrolizāta (nešķīstoša, šķīstoša frakcija) funkcionālo īpašību testēšana tiks veikta, lietojot kuņģa-zarnu trakta simulācijas iekārtu, lai izpētītu prebiotisko spēju probiotisko baktēriju vairošanos un attīstību. Katra hidrolizāta frakcija (cietā un šķidrā) tiks izvērtēta kā prebiotisks substrāts, nosakot starpproduktam probiotisko baktēriju dzīvotspēju, metabolisko aktivitāti un metabolītu saturu (īsas ķēdes taukskābes, organiskās skābes, aminoskābes, vitamīni). Pamatojoties uz iegūtiem rezultātiem, tiks izstrādāti divi tehnoloģiskie procesi un divi jauni sinbiotiskie pārtikas produkti, sagatavoti un iesniegti trīs zinātniskie raksti publicēšanai augstas citējamības (IF no 1 līdz 2) recenzējamos žurnālos, kas ir indeksēti SCOPUS vai Web of Science datu bāzēs. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši, sakot no 20.05.2017 līdz 19.05.2020. gadam. Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 133 805 88 EUR, t.sk. 113 73 5 EUR ERAF līdzfinansējums.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Dārzkopības institūts, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas mājaslapa: http://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/pecdoktorantura_apraksts/

Informāciju sagatavoja Vitalijs Radenkovs


Dārzkopības institūts atjaunos vēsturisko dārzu tradīcijas Latvijā un Lietuvā

Kopš 2017. gada pavasara Dārzkopības institūts Dobelē kopīgi ar 5 partneriem sācis apsekot vēsturiskos dārzus Latvijā un iecerējis veidot vēsturisko dārzu maršrutu tūristiem. Vēsturisko dārzu apsekošana un popularizēšana Latvijā un Lietuvā ir viens no galvenajiem mērķiem projektā „Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu un produktu atjaunošana: vēsturisko dārzu tūrisms”.

„Šobrīd visā Eiropā palielinās interese par senām dārza augu šķirnēm un produktiem kā dabas un kultūras mantojuma daļu visā Eiropā, t.sk. Lietuvā un Latvijā. Esam secinājuši, ka bieži vien atsevišķos abu valstu reģionos tūristi uzturas salīdzinoši nelielu laiku, jo trūkst informācijas un attīstītu tematisko maršrutu un nozīmīgi dārzkopības mantojuma objekti nav sagatavoti tūristu vajadzībām. Līdz ar to esam izveidojuši partneru grupu Latvijā un Lietuvā, lai veidotu vēsturisko dārzu maršrutu tūristiem un vairotu seno dārzaugu kolekciju pievilcību un pieejamību,” stāsta DI direktore Inese Ebele.

Divu gadu laikā plānots attīstīt jaunu tūrisma produktu – maršrutu. Lai to īstenotu, mūsdienu vajadzībām tiks adaptēti tradicionālie augu un dārzeņu pārstrādes produkti, kuru demonstrējumi bagātinās maršrutu un palīdzēs mazināt tūrisma sezonalitāti. Tāpat Latvijas un Lietuvas partneri izstrādās vēsturisko dārzu kā tūrisma objekta vadlīnijas, vēsturisko dārzu maršruta karti velo un autobraucējiem, informatīvās norādes un citus informatīvos materiālus.  

Būtiski atzīmēt, ka projekta laikā tiks ilgtspējīgi uzlabota infrastruktūra kultūras un dabas mantojuma objektos un izveidots vēsturisko šķirņu dārzs Rundāles pilī un Dobelē, abu valstu Dārzkopības institūtos izvietota saistoša informācija par vēsturisko augļaugu, dārzeņu un ziedaugu kolekcijām.

Projektu īsteno 6 partneri - Lietuvas lauksaimniecības un mežsaimniecības pētniecības centra Dārzkopības institūts, Dārzkopības institūts (Latvija), Latvijas Lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”, Lietuvas lauku tūrisma asociācija, Kauņas rajona muzejs un Rundāles pils muzejs.

Projekts tiek īstenots Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros no Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF). Kopējais projekta budžets visiem iesaistītajiem projekta partneriem (6 partneri) ir 830 733.23 eiro, no tā 706 123.23 eiro ERAF finansējums.

Projekta kontaktpersona Dārzkopības institūtā – direktore Inese Ebele (e-pasts:
inese.ebele@llu.lv).

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Dārzkopības institūts, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.


Klasiskās mūzikas koncerts ieskandina ceriņu ziedēšanas sākumu

27. maijā Dārzkopības institūta ceriņu dārzā izskanēja krāšņs klasiskās mūzikas koncerts „Klasika ceriņos”, kurš šogad neierasti vēlā pavasara dēļ bija nevis ceriņu ziedēšanas kulminācijas punkts, bet iesāka lielās ziedēšanas sākumu.

Saulainajā sestdienas vakarā daudzveidīgu klasiskās mūzikas pērļu izlasi sniedza  opermūzikas zvaigznes – koncerta režisore un producente Rudīte Ruško, Kristīne Zadovska, Miervaldis Jeņčs, kā arī jaunie Latvijas Nacionālās operas solisti Jūlija Vasiljeva, Laura Grecka, Mihails Čuļpajevs, Juris Vizbulis un jauno klasiskās mūzikas izpildītāju konkursa „Ineses Galantes talanti” laureāts Vadims Vakarjuks. Brīnišķīgu muzikālo pavadījumu nodrošināja Latvijas Nacionālā Simfoniskā orķestra mūziķu grupa Raimonda Ozola vadībā un pianiste Laila Holberga.

Koncerta galvenais atbalstītājs jau 16. gadu bija VAS „Latvijas Valsts meži”.

Savukārt maija izskaņā un jūnija sākumā ikviens aicināts dārzā baudīt ceriņu krāsu un smaržu skaistumu. Šobrīd ziedos uzplaukusi gandrīz visa lielā ceriņu kolekcija, kura uzskatāma par vienu no plašākajām pasaulē.

Apmeklētājiem dārzs atvērts katru dienu no plkst. 9.00 līdz 19.00.
Dārzkopības institūts atrodas Graudu ielā 1, Dobelē.


Turpinām informēt dārzkopjus par jaunāko un aktuālāko zinātnieku atziņās un nozarē - iznācis elektroniskā izdevuma “Profesionāla Dārzkopība” otrais numurs.

To izdevis Dārzkopības institūts, sadarbībā ar Latvijas Augļkopju asociāciju, biedrību „Latvijas dārznieks” un Stādu audzētāju biedrību.

Ņemot vērā lasītāju pozitīvo vērtējumu par pirmo izdevumu, Zemkopības ministrija ir radusi iespēju atbalstīt arī šo izdevumu, līdz ar to tas ir pieejams bez maksas. Šogad plānoti vēl divi izdevumi - jūlijā/ augustā un novembrī.

Šajā numurā Dārzkopības institūta un Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra zinātnieki snieguši informāciju par to, kas aktuāls dārzā šajā periodā. Vairāki saimniecību vadītāji ir dalījušies pieredzē par iepriekšējā gada ražas periodu, kā arī dažādiem izaicinājumiem, ar ko nācies saskarties. Ceram, ka kāds no rakstiem būs noderīgs ikvienam no Jums!

Priecājamies, ka arī šī žurnāla izdevuma tapšanā iesaistījās profesionāli dārzkopji, jo, tieši tā pieredze, kas gūta katrā saimniecībā, var būt ļoti noderīga kādam, kurš saskaras ar līdzīgām problēmām. Tikai, sadarbojoties zinātniekiem ar nozares speciālistiem, mēs varam cerēt uz straujāku dārzkopības nozares attīstību!
Zinātnieki meklēs Latvijai piemērotākās krūmcidoniju audzēšanas tehnoloģijas

Kopš februāra Dārzkopības institūta zinātnieki ir uzsākuši krūmcidoniju izpēti un turpmāko trīs gadu laikā meklēs labākās, vidi saudzējošās krūmcidoniju audzēšanas, augu aizsardzības, uzglabāšanas un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas, lai veicinātu to audzēšanu komercdārzos un izmantošanu Latvijā.

„Krūmcidonijas ir ļoti perspektīva augļaugu komerckultūra, kuras audzēšanā līdz šim jautājumi bijuši vairāk kā atbildes, līdz ar to zinātnieki, kuriem jau ir zināšanas un pieredze krūmcidoniju audzēšanā izmēģinājumu laukos Dobelē, apņēmušies radīt tehnoloģiskos risinājumus komercdārziem, izmantojot integrētās un bioloģiskās audzēšanas metodes,” stāsta pētījuma vadītāja Edīte Kaufmane.

Plānots, ka pētījumā tiks izdalītas piemērotākās šķirnes un adaptētas to pavairošanas metodes kvalitatīvu stādu ieguvei, noteikti slimību izraisītāji un bezmugurkaulnieki krūmcidoniju stādījumos un izstrādātas metodes bioloģiskajai un integrētajai krūmcidoniju aizsardzībai.

Tāpat tiks iegūti apjomīgi dati par šķirņu un sēklaudžu augļu, to pārstrādes blakusproduktu detalizētu bioķīmisko sastāvu. Līdz ar to tiks meklētas produktu uzglabāšanas laika pagarināšanas iespējas un izstrādāti tehnoloģiskie risinājumi produktu ar pazeminātu cukura daudzumu ieguvei un gaļas ēdienu kvalitātes uzlabošanai.

Pētījums norisināsies ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/094 „Perspektīvas augļaugu komerckultūras – krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) vidi saudzējoša audzēšana un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas” (Environment-friendly cultivation of emerging commercial fruit crop Japanese quince - Chaenomeles japonica and waste-free methods of its processing) ietvaros.

Dārzkopības institūta zinātnieki pētījumu īstenos sadarbībā ar SIA „Latvijas augu aizsardzības pētniecības centrs” un SIA „Cooperative”.


Ir īstenojies ilgi lolots dārzkopju sapnis - iznācis elektroniskā izdevuma “Profesionāla Dārzkopība” pirmais numurs.

To izdevis Dārzkopības institūts, sadarbībā ar Latvijas Augļkopju asociāciju, biedrību „Latvijas dārznieks”, Stādu audzētāju biedrību un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru.

Šāda elektroniska žurnāla versija nodrošinās aktuālu, arī vizuālu zināšanu un pieredzes nodošanu komerciālajiem dārzkopjiem, turpmāk arī mazdārziņu kopējiem. Tajā paredzēts publicēt informāciju par šķirnēm dažādos reģionos, pieredzi audzēšanā, kā arī augu aizsardzības un tirgus aktualitātes.

Ceram, ka šāda žurnāla izdošana aktivizēs visus dārzkopjus, uzlabos dārzkopju sadarbību ar zinātniekiem, kā arī attīstīs dārzkopības konsultāciju sistēmu.

Pateicoties ZM atbalstam, šis pirmais elektroniskais žurnāls ir pieejams bez maksas. Ja būs Jūsu - lasītāju, interese un atsaucība, meklēsim jaunas iespējas šo izdevumu padarīt par regulāru.

Izdevums pieejams šeit: http://fruittechcentre.eu/wp/uploads/2016/11/Profesion%C4%81l%C4%81-D%C4%80RZKOP%C4%AABA-1.pdfCOST akcija Nr. CA15136 “European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (EUROCAROTEN)  www.cost.eu  

COST akcijas mērķis ir uzlabot Eiropas lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurētspēju un veicināt iedzīvotāju veselības uzlabošanu, koordinējot pētījumus par karotinoīdiem. Karotinoīdiem piemīt daudzpusīgas īpašības, un tos var izmantot kā dabas krāsvielas, antioksidantus, A vitamīna avotu un funkcionālas sastāvdaļas.  No vairāk nekā 750 karotinoīdiem tikai aptuveni desmit ir dziļāk pētīti, tādēl COST aktivitātei ir liels potenciāls, lai attīstītu starpdisciplinārus pētījumus, veicinot zināšanu pārnesi un koordināciju. Konkrētie akcijas mērķi saistīti ar: zināšanām un pētījumiem par karotinoīdiem un to avotiem; pārtiku un veselību; zināšanu apkopošanu un izplatīšanu.

2016. gada 18. aprīlī Briselē kopā ar Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas COST aktivitātes amatpersonām tikās zinātnieki un ražotāju pārstāvji no 28 Eiropas valstīm, uzsākot jaunu projektu EUROCAROTEN, kuru vada profesors Antonio J. Melendez Martínez no de Sevilla Universitātes, Spānija (http://www.us.es/eng/about/index.html).  

No Latvijas EUROCAROTEN akcijā piedalās APP Dārzkopības institūts, kuru pārstāv vadošie pētnieki Dr.sc.ing Pawel Gornas (pavel.gornas@lvai.lv; pawel.gornas@llu.lv) un Dr.sc.ing. Dalija Segliņa (dalija.seglina@lvai.lv; dalija.seglina@llu.lv)
LLU APP Dārzkopības institūts 2016. gada 1. martā kopā ar sadarbības partneriem uzsācis
Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta „Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs" (InnoFruit) īstenošanu.  
Projekta izpildes termiņš (trīs gadi): 1.03.2016. – 28.02.2019.
Projekta mērķis: Ar inovāciju palīdzību attīstot augļkopības potenciālu Baltijas jūras reģionā veicināt augstas kvalitātes augļu un to produktu pieejamību, tādējādi palielinot augļkopības nozares konkurētspēju un ilgstspēju Latvijā, Lietuvā, Polijā un Zviedrijā.  
Projekta aktivitātes tiks veiktas sekojošos virzienos:
- Demonstrējumu saimniecību konceptuālā ietvara izveide;
- Demonstrējumu un pilotobjektu bāzes izveide zinātniskajās institūcijās un saimniecībās;
- Atvērta tipa demonstrējuma saimniecību tīkla izveide projekta dalībvalstīs;
- Rekomendāciju izstrāde nozares politikas veidotājiem.
Projekta vadošais partneris: LLU APP Dārzkopības institūts
Projekta sadarbības partneri:
Lietuvas dārzkopības institūts, Dārzkopības institūts Polijā (Skiernievicē), Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Latvijas augļkopju asociācija, SIA „Berry plus” (Latvija), SIA „La-Sad” (Polija) un Zviedrijas pomoloģiskais zinātnes centrs.  
Šis projekts papildina Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 - 2013 projektu „Tehnoloģiju pārneses centra izveide augļkopībā”, kas tika realizēts no 2010 līdz 2012. gadam.

---------------------------

On 1 March 2016 the Interereg Baltic Sea Region program project „Advancement of non-technological innovation performance and innovation capacity in fruit growing and processing sector in selected Baltic Sea Region countries” (InnoFruit) has been launched.  
Project implementation time: 1.03.2016. – 28.02.2019.  
Project aim: Developing the fruit growing potential in the Baltic Sea Region to secure the availability of healthy, high quality fruit and fruit products through research driven innovations, thereby increasing the competitiveness and sustainability of the fruit chain in Latvia, Lithuania, Poland and Sweden.  
Project activities are the following:
- Development of a conceptual framework for the establishment of demofarms;
- Development of a demonstration base at scientific institutions and SMEs;
- Creation of an open demofarm network in selected BSR countries;
- Development of recommendations for the sectoral policy makers.  
Lead partner: Institute of Horticulture, Latvia University of Agriculture.
Project partners: Institute of Horticulture, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Research Institute of Horticulture (Poland), Latvia University of Agriculture, Latvian Fruit Grower’s assocation, „Berry plus” Ltd. (Latvia), „La-Sad” Ltd. (Poland) and Swedish Pomological Science Center.


LLU APP Dārzkopības institūtā 2017. gadā tiks  īstenots projekts „Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana" saskaņā ar MK 2015.gada 3.februāra noteikumu Nr.59 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā” V. nodaļu „Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai un lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem” 7.pielikumu.

Projekta izpildes termiņš (gadi): 2015-2020.

Projekta mērķis:  
Izdalīt un pārbaudīt  integrētajai audzēšanai perspektīvas  ogulāju šķirnes dažādos Latvijas reģionos;  izvērtēt un  pilnveidot  tām piemērotākās   audzēšanas tehnoloģijas, lai  nodrošinātu augstāku ražību un ražas kvalitāti.

Projekta izpildītāji: Dārzkopības institūta, LLU un LU Bioloģijas institūta zinātnieki.
Projekta rezultāti līdz 2017.gada 12.decembrim tiks publicēti mājas lapā un būs pieejami bez atlīdzības visiem uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē.

Publicēts: 04.01.2017.


LLU APP Dārzkopības institūtā 2017. gadā tiks  īstenots projekts "Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde" saskaņā ar MK 2015.gada 3.februāra noteikumu Nr.59 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā” V. nodaļu „Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai un lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem” 7.pielikumu.

Projekta izpildes termiņš (gadi): 2015-2020

Projekta mērķis:
Pārbaudīt dažādos Latvijas reģionos un izdalīt jaunas, integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotas ābeļu, plūmju un ķiršu šķirnes un potcelmus; izstrādāt to audzēšanas tehnoloģijas, tā radot potenciālu ekonomiski efektīvai ražošanai.

Projekta izpildītāji: Dārzkopības institūta zinātnieki
Projekta rezultāti līdz 2017.gada 12.decembrim tiks publicēti mājas lapā un būs pieejami bez atlīdzības visiem uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē.

Publicēts: 04.01.2017.


APP Latvijas Valsts augļkopības institūts 2017. gadā turpina īstenot projektu "Ābeļu un aveņu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai", kas atbalstīts no MK Noteikumu Nr. 1524 3.5. apakšnodaļas "Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas".

Projekta mērķis - veikt ābeļu un aveņu selekcijas materiāla izvērtēšanu, lai iegūtu jaunas Latvijas apstākļiem piemērotas šķirnes integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai.
Projekta rezultāti līdz 2017.gada 31.decembrim tiks publicēti mājas lapā un būs pieejami bez atlīdzības visiem uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē.

Projekta izpildes termiņš (gadi): 2015-2020

Publicēts: 04.01.2017.

APP Latvijas Valsts augļkopības institūts 2017. gadā turpina īstenot projektu "Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma", kas atbalstīts no MK Noteikumu Nr. 1524 3.2. apakšnodaļas “Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei”.

Projekta mērķis - saglabāt augļaugu ģenētiskos resursus.
Projekta rezultāti līdz 2017.gada 31.decembrim tiks publicēti mājas lapā un būs pieejami bez atlīdzības visiem uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē.

Publicēts: 04.01.2017.


Visas ar LVAI saistītās ziņas un jaunumus skatīt ziņu arhīvā vai sociālajos tīklos:

 

   


Par mums raksta un runā

Savai zemītei // Latvijas Televīzija, 2016.gada 4..jūnijs
"“Sējēja” raža" // Latvijas Avīze, 2015.gada 19.oktobris
"Dobelē aizvadīta 5. Ābolu diena" // Latvijas Televīzija, 2015.gada 4.oktobris
"Dobelē rada jaunus augļu produktus: “labos” makaronus, rabarberu šampanieti, mežrozīšu našķus" //  Latvijas Avīze, 2015.gada 29.jūnijs
"Pētera Upīša dārzā aizvadītas rudens lauku dienas" //Dobeles Ziņas, 2014.gads
"Augļkopības institūtā ar milzīgu apmeklētāju skaitu noritējis ikgadējais klasiskās mūzikas koncerts Dobeles ceriņu dārzā" // Zemgales Ziņas, 2014.gada 24.maijs
"Latvijā audzētu smiltsērkšķu dzinumos atklāj vērtīgas vielas" // Latvijas avīze, 2013.gada 15.jūlijs
"Dobeles ceriņdārza režisore Sarmīte Strautiņa" // Diena, 2013.gada 31.maijs
"Ceriņlaika burvība Dobelē" // Delfi, 2013.gada 27.maijs
"Dobeles ceriņu dārzā notiks pavasara koncerts" // Delfi, 2013.gada 20.maijs
"Ziedu laiks Dobeles daiļdārzos" // Latvijas Avīze, 2013.gada 23.maijs
Es savai zemītei // 2013.gada 26.janvāris
"Zinātnes lielākie sasniegumi 2012" // Ilustrētā Zinātne, 2013.gada februāris (85)
"Ābolu diena" Dobelē // Latvijas Avīze, 2012.gada 7.oktobris
Izstāde "Riga Food 2012" // avideo, 2012.gada 10.septembris
"Doktora grādu lauksaimniecībā ieguvušas vēl divas zinātnieces"// Zemgales ziņas, 2012.gada 4.septembris
"Es savai zemītei"// LTV 1, 2012.gada 23.aprīlis
"Eiropa - notikums" Imants Austriņš // Latvijas Radio 2, 2012.gada 17.aprīlis
"Bumbieru - kadiķu rūsa" // Stādu audzētāju biedrība, 2012.gada 31.marts
"Atgriezties laukos ābeļdārza dēļ" / Latvijas Avīze, 2012.gada 5.marts
"Augļkopjiem otrā atmoda" // Zemgales Ziņas, 2012.gada 1.marts
"Augļkopjiem talkā nāk ceļvedis" // Zemgale, 2012.gada 1.marts
"Latvijā sāk ražot bioloģisko pārtiku bērniem - Rūdolfs" // Delfi, 2012.gada 2.februāris
"Izaudzēta ērkšķoga bez ērkšķiem" // Latvijas Avīze, 2012.gada 16.janvāris,
"Latvijā izaudzē ērkšķogu šķirni gandrīz bez ērkšķiem" // Delfi, 2012.gada 16.janvāris
Izstāde „Āboli ziemas mirdzumā” // Latvijas Avīze, 2012.gada 11.janvāris, skat. video.
"Dabas muzejā izstāde - vienkopus 100 ābolu šķirnes " // Diena, 2012.gada 11.janvāris