Piedāvājam


stādu tirdzniecība


Ēdīsim Latvijas produktus!!!

LVAI piedāvājumu skatīt šeit.

Sazināties, lai precizētu pieejamību, tel. 29196201
 

Tirdzniecība notiek katru darba dienu no 8.00 līdz 17.00 LVAI augļu glabātuvē. Iespējama vienošanās par produkcijas piegādi. Kontaktinformācija - noliktavas pārzine 29196201.

 

Pasākumi

3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
 
  „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”    
Riga - Dobele,
17–19 August 2016


INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE   „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”     Riga - Dobele, August 22-24, 2012

 


COST 873
Annual WG and MC Meeting

13-15 September 2010, Jūrmala, Latvia

Abstract book

Some photos...


INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE   „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”     Jurmala - Dobele, May 28-31, 2008

 

Locations of visitors to this page

 

Jaunumi


Dārzkopji pavasarī tiekas Dobelē

20. aprīlī Dārzkopības institūtā aizvadīta ikgadējā Pavasara lauka diena, kurā zinātnieki tikās ar praktizējošiem dārzkopjiem, lai stāstītu jaunākās atziņas no pētījumiem, konsultētu un parādītu, kādi pavasara darbi šobrīd tiek veikti institūta plašajos dārzos un dažādos augļkoku un krūmu stādījumos.

Lauku dienā Dobelē bija sapulcējušies vairāk kā 80 dārzkopības interesenti, kuri apmeklēja gan teorētiskās nodarbības, gan devās izpētes vizītē institūta dārzā. Pētnieki stāstīja par Polijas augļkopju pieredzi un zināšanu apriti augļkopības nozarē, akcentējot arī nākotnes iespējas.

Praktiskākas zināšanas bija iespējams iegūt saistībā ar āboliem, to audzēšanu un uzglabāšanu, augļu dārzu miglošanu, slimību ierobežošanu un augu aizsardzību. Jaunākos pētījumu rezultātus interesenti varēja iegūt arī par bumbieru – kadiķu rūsas izplatību un ietekmi uz augļu dārziem. Nozares aktualitātes skaidroja ne tikai Dārzkopības institūta pētnieki, bet arī Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra un Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāvji.

Savukārt praktiskajos darbos dārzā bija iespējams iepazīties ar ābeļu vainaga veidošanu, ķiršu veidošanu, plūmju veidošanu, bumbieru veidošanu, potēšanu un pārpotēšanu, zemeņu un aveņu tuneļiem, kā arī ogulāju veidošanu.

Paralēli visas dienas garumā bija iespējams aplūkot ābolu izstādi un degustēt tos, lai novērtētu šķirnes un augļu glabāšanas tehnoloģiju, mākslas darbu izstādi „Kauleņaugi un kauliņi”, iegādāties augļu koku un ogulāju stādus, kā arī iepazīties ar institūta sadarbības partneru piedāvājumu.

Nākamie pasākumi Dārzkopības institūtā plānoti maijā, kad ceriņu un augļu koku ziedēšanas laikā būs iespējams baudīt arī plašu kultūras programmu. Lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai! Bet dārzkopji uz profesionālajām dienām jau tiks aicināti jūlijā, kad norisināsies Zemeņu diena (Pūrē) un Ogu diena (Dobelē).


Zinātnieki meklēs Latvijai piemērotākās krūmcidoniju audzēšanas tehnoloģijas

Kopš februāra Dārzkopības institūta zinātnieki ir uzsākuši krūmcidoniju izpēti un turpmāko trīs gadu laikā meklēs labākās, vidi saudzējošās krūmcidoniju audzēšanas, augu aizsardzības, uzglabāšanas un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas, lai veicinātu to audzēšanu komercdārzos un izmantošanu Latvijā.

„Krūmcidonijas ir ļoti perspektīva augļaugu komerckultūra, kuras audzēšanā līdz šim jautājumi bijuši vairāk kā atbildes, līdz ar to zinātnieki, kuriem jau ir zināšanas un pieredze krūmcidoniju audzēšanā izmēģinājumu laukos Dobelē, apņēmušies radīt tehnoloģiskos risinājumus komercdārziem, izmantojot integrētās un bioloģiskās audzēšanas metodes,” stāsta pētījuma vadītāja Edīte Kaufmane.

Plānots, ka pētījumā tiks izdalītas piemērotākās šķirnes un adaptētas to pavairošanas metodes kvalitatīvu stādu ieguvei, noteikti slimību izraisītāji un bezmugurkaulnieki krūmcidoniju stādījumos un izstrādātas metodes bioloģiskajai un integrētajai krūmcidoniju aizsardzībai.

Tāpat tiks iegūti apjomīgi dati par šķirņu un sēklaudžu augļu, to pārstrādes blakusproduktu detalizētu bioķīmisko sastāvu. Līdz ar to tiks meklētas produktu uzglabāšanas laika pagarināšanas iespējas un izstrādāti tehnoloģiskie risinājumi produktu ar pazeminātu cukura daudzumu ieguvei un gaļas ēdienu kvalitātes uzlabošanai.

Pētījums norisināsies ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/094 „Perspektīvas augļaugu komerckultūras – krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) vidi saudzējoša audzēšana un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas” (Environment-friendly cultivation of emerging commercial fruit crop Japanese quince - Chaenomeles japonica and waste-free methods of its processing) ietvaros.

Dārzkopības institūta zinātnieki pētījumu īstenos sadarbībā ar SIA „Latvijas augu aizsardzības pētniecības centrs” un SIA „Cooperative”.


LZA godina monogrāfijas „Augļkopība” autoru kolektīvu

14. februārī notika Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) nosaukto nozīmīgāko sasniegumu Latvijas zinātnē 2016. gadā autoru un autoru kolektīvu godināšana, starp kuriem arī Dārzkopības institūta zinātnieku radītā monogrāfija „Augļkopība”.

Kopumā LZA tika izvērtēti vairāk nekā 50 iesniegtie priekšlikumi dažādās zinātņu nozarēs, no kuriem kā aizvadītā gada nozīmīgākie tika izvēlēti 11 pētījumi. Starp tiem arī monogrāfija "Augļkopība", kas ir apjomīgākais zinātniskais izdevums augļkopības nozarē pēdējo 50 gadu laikā un tapis 30 autoru sadarbības rezultātā atbildīgās redaktores Lailas Ikases vadībā.

Balvu LZA pasākumā Dārzkopības institūtu zinātniekiem pasniedza LZA akadēmiķe, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidente Baiba Rivža.

Izdevums ietver gan augļkopības teoriju, gan praksi, kā arī sniedz ieskatu Latvijas augļkopības zinātnes vēsturē. Tajā apkopotā informācija ir noderīga gan dažādu augļaugu audzētājiem, gan studentiem un zinātniekiem.

Grāmata padziļināti iepazīstina ar augļaugu bioloģiju, to bioķīmiskajiem un fizioloģiskajiem procesiem. Nozīmīga vērību autori pievērsuši mērenā klimata augļaugu sugām un šķirnēm un raksturo mūsdienās lietotās augļaugu selekcijas metodes, t.sk. molekulārās bioloģijas metožu izmantošanas iespējas, kā arī sasniegumus selekcijā Latvijā un pasaulē. Balstoties uz jaunākajiem pētījumiem un pieredzi Latvijā un ārvalstīs, aprakstītas tradicionālās un modernās tehnoloģijas augļaugu pavairošanā, dārzu ierīkošanā un kopšanā, ražas uzglabāšanā.

Video materiālu un prezentāciju par Dārzkopības institūta sasniegumu zinātnē skatīt šeit.

Interesenti grāmatu „Augļkopība” var iegādāties veikalu tīklā “Globuss” un lasīt elektroniskajā versijā: http://fruittechcentre.eu/info/latvijas-valsts-auglkopibas-instituts-izdevis-gramatu-auglkopiba.html


29. decembrī Institūta pētniece Baiba Lāce veiksmīgi aizstāvēja promocijas darbu "Agroekoloģisko faktoru ietekme uz bumbieru – kadiķu rūsu (ier. Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter) un integrētās augu aizsardzības iespējas slimības ierobežošanā", iegūstot lauksaimniecības zinātņu doktora grādu. Institūta kolektīvs no sirds apsveic Baibu un priecājas par savu jauno zinātnieku loka paplašināšanos!


Ir īstenojies ilgi lolots dārzkopju sapnis - iznācis elektroniskā izdevuma “Profesionāla Dārzkopība” pirmais numurs.

To izdevis Dārzkopības institūts, sadarbībā ar Latvijas Augļkopju asociāciju, biedrību „Latvijas dārznieks”, Stādu audzētāju biedrību un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru.

Šāda elektroniska žurnāla versija nodrošinās aktuālu, arī vizuālu zināšanu un pieredzes nodošanu komerciālajiem dārzkopjiem, turpmāk arī mazdārziņu kopējiem. Tajā paredzēts publicēt informāciju par šķirnēm dažādos reģionos, pieredzi audzēšanā, kā arī augu aizsardzības un tirgus aktualitātes.

Ceram, ka šāda žurnāla izdošana aktivizēs visus dārzkopjus, uzlabos dārzkopju sadarbību ar zinātniekiem, kā arī attīstīs dārzkopības konsultāciju sistēmu.

Pateicoties ZM atbalstam, šis pirmais elektroniskais žurnāls ir pieejams bez maksas. Ja būs Jūsu - lasītāju, interese un atsaucība, meklēsim jaunas iespējas šo izdevumu padarīt par regulāru.

Izdevums pieejams šeit: http://fruittechcentre.eu/wp/uploads/2016/11/Profesion%C4%81l%C4%81-D%C4%80RZKOP%C4%AABA-1.pdf


Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko institūciju Direktoru padomes un LLMZA organizētajā zinātnisko institūciju lauka izmēģinājumu skatē 2016. gadā Dārzkopības institūts saņēmis galveno balvu - ceļojošo kausu. Ceļojošais kauss Dobelē atgriezies pēc 6 gadiem, kad to saņēmām, esot Latvijas Valsts Augļkopības institūta statusā.

Doktorantu konkursā augstāko godalgu saņēma Dārzkopības institūta pētniece Mg.agr. Baiba Lāce par promocijas darbu “Agroekoloģisko faktoru ietekme uz bumbieru – kadiķu rūsu (ier. Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter) un integrētās augu aizsardzības iespējas slimības ierobežošanā”.

Apbalvojumus pasniedza Direktoru padomes priekšsēdētājs Ģ.Siliņš, LLMZA viceprezidents Ī. Rašals, Lauksaimniecības zinātņu nodaļas vadītājs D.Lapiņš, LLU zinātņu prorektors A.Mugurevičs un LLU mācību prorektors A.Laizāns.

 

22. oktobrī Dārzkopības institūta vadošā pētniece Dr. biol. Edīte Kaufmane saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas Atzinības rakstu, ko pasniedza LZA prezidents Ojārs Spārītis un LZA Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš.

 


Izsludināta DI projektu pieteikumu priekšatlase pēcdoktorantūras pētniecības atbalstam

APP Dārzkopības institūts izsludina pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtas pētniecības pieteikumu iesniegšanai.

Projektu iesniegšanas termiņš: 15.09.2016. līdz 20.10.2016.

Pēcdoktorantu pētniecības pieteikuma priekšatlasē var pieteikties Latvijas vai ārvalstu jaunais zinātnieks, kurš doktora grādu ieguvis ne agrāk kā piecus gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa.  

Viena pētniecības pieteikuma maksimālais apmērs ir 133 806 eiro, paredzot atbalstu:
- fundamentālajiem vai rūpnieciskajiem pētījumiem;
- pēcdoktoranta kompetenču pilnveidei;
- starptautiskajai mobilitātei;
- tehnoloģiju pārnesei un tehnoloģiju tiesību aizsardzībai.

Pētniecības pieteikuma izmaksas pamatā ietver pēcdoktoranta algu līdz 2 731 eiro mēnesī (ieskaitot nodokļus), pētniecības, mācību un tīklošanās pasākumu izmaksas 800 eiro mēnesī, kā arī netiešās izmaksas administratīvajiem un infrastruktūras resursiem 5 % no pieteikuma kopējām izmaksām.

Pēcdoktorants pētniecības darbu varēs īstenot individuāli vai partnerībā ar ārvalstu vai Latvijas zinātnisko institūciju, augstskolu vai komersantu, kas nodrošinās pieeju zinātnes infrastruktūrai un atbalsta personālam.

Plašāka informācija un regulējošie dokumenti pieejami VIAA mājaslapā.

Kontaktinformācija:
Inese Ebele
DI direktore
e-pasts: inese.ebele@llu.lv
Tālr.: 63722294

Dokumenti:
Priekšatlases nolikums / Pre-selection regulation
1.pielikums - Iesniegums / Supplement 1 - Application
2.pielikums - Zinātniskais apraksts / Supplement 2 - Research proposal
3.pielikums - Apliecinājums / Supplement 3 - Acknowledgement
4.pielikums - Vērtēšanas kritēriji / Supplement 4 - Evaluation criteria

Publicēts: 15.09.2016.COST akcija Nr. CA15136 “European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (EUROCAROTEN)  www.cost.eu  

COST akcijas mērķis ir uzlabot Eiropas lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurētspēju un veicināt iedzīvotāju veselības uzlabošanu, koordinējot pētījumus par karotinoīdiem. Karotinoīdiem piemīt daudzpusīgas īpašības, un tos var izmantot kā dabas krāsvielas, antioksidantus, A vitamīna avotu un funkcionālas sastāvdaļas.  No vairāk nekā 750 karotinoīdiem tikai aptuveni desmit ir dziļāk pētīti, tādēl COST aktivitātei ir liels potenciāls, lai attīstītu starpdisciplinārus pētījumus, veicinot zināšanu pārnesi un koordināciju. Konkrētie akcijas mērķi saistīti ar: zināšanām un pētījumiem par karotinoīdiem un to avotiem; pārtiku un veselību; zināšanu apkopošanu un izplatīšanu.

2016. gada 18. aprīlī Briselē kopā ar Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas COST aktivitātes amatpersonām tikās zinātnieki un ražotāju pārstāvji no 28 Eiropas valstīm, uzsākot jaunu projektu EUROCAROTEN, kuru vada profesors Antonio J. Melendez Martínez no de Sevilla Universitātes, Spānija (http://www.us.es/eng/about/index.html).  

No Latvijas EUROCAROTEN akcijā piedalās APP Dārzkopības institūts, kuru pārstāv vadošie pētnieki Dr.sc.ing Pawel Gornas (pavel.gornas@lvai.lv; pawel.gornas@llu.lv) un Dr.sc.ing. Dalija Segliņa (dalija.seglina@lvai.lv; dalija.seglina@llu.lv)
LLU APP Dārzkopības institūts 2016. gada 1. martā kopā ar sadarbības partneriem uzsācis
Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta „Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs" (InnoFruit) īstenošanu.  
Projekta izpildes termiņš (trīs gadi): 1.03.2016. – 28.02.2019.
Projekta mērķis: Ar inovāciju palīdzību attīstot augļkopības potenciālu Baltijas jūras reģionā veicināt augstas kvalitātes augļu un to produktu pieejamību, tādējādi palielinot augļkopības nozares konkurētspēju un ilgstspēju Latvijā, Lietuvā, Polijā un Zviedrijā.  
Projekta aktivitātes tiks veiktas sekojošos virzienos:
- Demonstrējumu saimniecību konceptuālā ietvara izveide;
- Demonstrējumu un pilotobjektu bāzes izveide zinātniskajās institūcijās un saimniecībās;
- Atvērta tipa demonstrējuma saimniecību tīkla izveide projekta dalībvalstīs;
- Rekomendāciju izstrāde nozares politikas veidotājiem.
Projekta vadošais partneris: LLU APP Dārzkopības institūts
Projekta sadarbības partneri:
Lietuvas dārzkopības institūts, Dārzkopības institūts Polijā (Skiernievicē), Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Latvijas augļkopju asociācija, SIA „Berry plus” (Latvija), SIA „La-Sad” (Polija) un Zviedrijas pomoloģiskais zinātnes centrs.  
Šis projekts papildina Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 - 2013 projektu „Tehnoloģiju pārneses centra izveide augļkopībā”, kas tika realizēts no 2010 līdz 2012. gadam.

---------------------------

On 1 March 2016 the Interereg Baltic Sea Region program project „Advancement of non-technological innovation performance and innovation capacity in fruit growing and processing sector in selected Baltic Sea Region countries” (InnoFruit) has been launched.  
Project implementation time: 1.03.2016. – 28.02.2019.  
Project aim: Developing the fruit growing potential in the Baltic Sea Region to secure the availability of healthy, high quality fruit and fruit products through research driven innovations, thereby increasing the competitiveness and sustainability of the fruit chain in Latvia, Lithuania, Poland and Sweden.  
Project activities are the following:
- Development of a conceptual framework for the establishment of demofarms;
- Development of a demonstration base at scientific institutions and SMEs;
- Creation of an open demofarm network in selected BSR countries;
- Development of recommendations for the sectoral policy makers.  
Lead partner: Institute of Horticulture, Latvia University of Agriculture.
Project partners: Institute of Horticulture, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Research Institute of Horticulture (Poland), Latvia University of Agriculture, Latvian Fruit Grower’s assocation, „Berry plus” Ltd. (Latvia), „La-Sad” Ltd. (Poland) and Swedish Pomological Science Center.


LLU APP Dārzkopības institūtā 2017. gadā tiks  īstenots projekts „Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana" saskaņā ar MK 2015.gada 3.februāra noteikumu Nr.59 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā” V. nodaļu „Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai un lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem” 7.pielikumu.

Projekta izpildes termiņš (gadi): 2015-2020.

Projekta mērķis:  
Izdalīt un pārbaudīt  integrētajai audzēšanai perspektīvas  ogulāju šķirnes dažādos Latvijas reģionos;  izvērtēt un  pilnveidot  tām piemērotākās   audzēšanas tehnoloģijas, lai  nodrošinātu augstāku ražību un ražas kvalitāti.

Projekta izpildītāji: Dārzkopības institūta, LLU un LU Bioloģijas institūta zinātnieki.
Projekta rezultāti līdz 2017.gada 12.decembrim tiks publicēti mājas lapā un būs pieejami bez atlīdzības visiem uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē.

Publicēts: 04.01.2017.


LLU APP Dārzkopības institūtā 2017. gadā tiks  īstenots projekts "Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde" saskaņā ar MK 2015.gada 3.februāra noteikumu Nr.59 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā” V. nodaļu „Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai un lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem” 7.pielikumu.

Projekta izpildes termiņš (gadi): 2015-2020

Projekta mērķis:
Pārbaudīt dažādos Latvijas reģionos un izdalīt jaunas, integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotas ābeļu, plūmju un ķiršu šķirnes un potcelmus; izstrādāt to audzēšanas tehnoloģijas, tā radot potenciālu ekonomiski efektīvai ražošanai.

Projekta izpildītāji: Dārzkopības institūta zinātnieki
Projekta rezultāti līdz 2017.gada 12.decembrim tiks publicēti mājas lapā un būs pieejami bez atlīdzības visiem uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē.

Publicēts: 04.01.2017.


APP Latvijas Valsts augļkopības institūts 2017. gadā turpina īstenot projektu "Ābeļu un aveņu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai", kas atbalstīts no MK Noteikumu Nr. 1524 3.5. apakšnodaļas "Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas".

Projekta mērķis - veikt ābeļu un aveņu selekcijas materiāla izvērtēšanu, lai iegūtu jaunas Latvijas apstākļiem piemērotas šķirnes integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai.
Projekta rezultāti līdz 2017.gada 31.decembrim tiks publicēti mājas lapā un būs pieejami bez atlīdzības visiem uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē.

Projekta izpildes termiņš (gadi): 2015-2020

Publicēts: 04.01.2017.

APP Latvijas Valsts augļkopības institūts 2017. gadā turpina īstenot projektu "Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma", kas atbalstīts no MK Noteikumu Nr. 1524 3.2. apakšnodaļas “Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei”.

Projekta mērķis - saglabāt augļaugu ģenētiskos resursus.
Projekta rezultāti līdz 2017.gada 31.decembrim tiks publicēti mājas lapā un būs pieejami bez atlīdzības visiem uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē.

Publicēts: 04.01.2017.


Visas ar LVAI saistītās ziņas un jaunumus skatīt ziņu arhīvā vai sociālajos tīklos:

 

   


Par mums raksta un runā

Savai zemītei // Latvijas Televīzija, 2016.gada 4..jūnijs
"“Sējēja” raža" // Latvijas Avīze, 2015.gada 19.oktobris
"Dobelē aizvadīta 5. Ābolu diena" // Latvijas Televīzija, 2015.gada 4.oktobris
"Dobelē rada jaunus augļu produktus: “labos” makaronus, rabarberu šampanieti, mežrozīšu našķus" //  Latvijas Avīze, 2015.gada 29.jūnijs
"Pētera Upīša dārzā aizvadītas rudens lauku dienas" //Dobeles Ziņas, 2014.gads
"Augļkopības institūtā ar milzīgu apmeklētāju skaitu noritējis ikgadējais klasiskās mūzikas koncerts Dobeles ceriņu dārzā" // Zemgales Ziņas, 2014.gada 24.maijs
"Latvijā audzētu smiltsērkšķu dzinumos atklāj vērtīgas vielas" // Latvijas avīze, 2013.gada 15.jūlijs
"Dobeles ceriņdārza režisore Sarmīte Strautiņa" // Diena, 2013.gada 31.maijs
"Ceriņlaika burvība Dobelē" // Delfi, 2013.gada 27.maijs
"Dobeles ceriņu dārzā notiks pavasara koncerts" // Delfi, 2013.gada 20.maijs
"Ziedu laiks Dobeles daiļdārzos" // Latvijas Avīze, 2013.gada 23.maijs
Es savai zemītei // 2013.gada 26.janvāris
"Zinātnes lielākie sasniegumi 2012" // Ilustrētā Zinātne, 2013.gada februāris (85)
"Ābolu diena" Dobelē // Latvijas Avīze, 2012.gada 7.oktobris
Izstāde "Riga Food 2012" // avideo, 2012.gada 10.septembris
"Doktora grādu lauksaimniecībā ieguvušas vēl divas zinātnieces"// Zemgales ziņas, 2012.gada 4.septembris
"Es savai zemītei"// LTV 1, 2012.gada 23.aprīlis
"Eiropa - notikums" Imants Austriņš // Latvijas Radio 2, 2012.gada 17.aprīlis
"Bumbieru - kadiķu rūsa" // Stādu audzētāju biedrība, 2012.gada 31.marts
"Atgriezties laukos ābeļdārza dēļ" / Latvijas Avīze, 2012.gada 5.marts
"Augļkopjiem otrā atmoda" // Zemgales Ziņas, 2012.gada 1.marts
"Augļkopjiem talkā nāk ceļvedis" // Zemgale, 2012.gada 1.marts
"Latvijā sāk ražot bioloģisko pārtiku bērniem - Rūdolfs" // Delfi, 2012.gada 2.februāris
"Izaudzēta ērkšķoga bez ērkšķiem" // Latvijas Avīze, 2012.gada 16.janvāris,
"Latvijā izaudzē ērkšķogu šķirni gandrīz bez ērkšķiem" // Delfi, 2012.gada 16.janvāris
Izstāde „Āboli ziemas mirdzumā” // Latvijas Avīze, 2012.gada 11.janvāris, skat. video.
"Dabas muzejā izstāde - vienkopus 100 ābolu šķirnes " // Diena, 2012.gada 11.janvāris