Apmācība

Sadarbībā ar Lietuvas Dārzkopības institūtu izveidots Augļkopības tehnoloģiju pārneses centrs www.fruittechcentre.eu

Tā ietvaros izdota rokasgrāmata „Ceļvedis komercaugļkopībā” un „Mācību filma augļkopjiem” DVD formātā.

Apmācību un prakšu iespējas:

- Prakses iespējas augļkopībā studentiem t.sk. Latvijas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes, dārzkopības arodskolu un vidusskolu audzēkņiem un augļkopjiem.

- ESF projekts „Jauniešu - bezdarbnieku kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas augļkopībā un ar to saistīto nozaru darba tirgū”, identifikācijas Nr. VPD1/ESF/NVA/05/APK/3.1.2.2/0087/4 (2007 – 2008)

- Leonardo da Vinci programmas projekts Jauno augļkopju prakse Vācijā (2004 – 2005) (Placement of young fruit growers in Germany), atsauci jau uz esošo sadaļu par šo tēmu zem projektiem un http://www.piaa.gov.lv/admin/files/leonardo_06_aprilis.pdf

- Apmācības integrētajā augļkopībā (2006)

- Sadarbība ar augļkopības konsultantiem – LLKC  u.c. uzņēmumiem šajā nozarē

- Ikgadējas dārzu dienas pavasarī (marts, aprīlis) un rudenī (augusts, septembris).