Kolektīvs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbinieki

Zinātnes personāls
Edīte Kaufmane, Dr. biol., vadošā pētniece
Gunārs Lācis, Ph D, vadošais pētnieks
Līga Lepse, Dr.agr., vadošā pētniece
Pawel Gornas, Dr.sc.ing., vadošais pētnieks
Laila Ikase, Dr.biol., vadošā pētniece
Valda Laugale, Dr.agr., vadošā pētniece
Jānis Lepsis, Dr.agr., vadošais pētnieks
Inga Moročko-Bičevska, Ph D, vadošā pētniece
Edgars Rubauskis, Dr.agr., vadošais pētnieks
Dalija Segliņa, Dr.sc.ing., vadošā pētniece
Māra Skrīvele, Dr.agr., vadošā pētniece
Sarmīte Strautiņa, Dr.biol., vadošā pētniece
Jamshid Fatehi, Ph D, vadošais pētnieks 
Daina Feldmane, Dr.agr., vadošā pētniece
Sandra Dane, M.agr,. pētniece
Dzintra Dēķena, M.agr., pētniece
Inese Drudze, M.agr., pētniece
Ilze Grāvīte, Dr.agr., M.paed., pētniece 
Irita Kota-Dombrovska, M.biol., pētniece
Inta Krasnova, Dr.sci.ing., pētniece
Baiba Lāce, Dr.agr., pētniece
Valentīna Pole, Dr.agr., pētniece
Arturs Stalažs, M.biol., pētnieks
Neda Zuļģe, M.biol., pētniece
Karina Juhņeviča-Radenkova, Dr.sc.ing., pētniece
Vitālijs Radenkovs, Dr.sc.ing., pētnieks
Ieva Kalniņa, M.agr., pētniece
Gunvaldis Vēsmiņš, Dr. biol., pētnieks
Solvita Zeipiņa, M.agr., pētniece
Toms Bartulsons, B.biol., asistents
Māris Jundzis, B.Sc., asistents
Dmitrijs Konavko, M.agr., asistents
Imants Missa, M.agr., asistents
Anita Olšteine, M.sc. sal., asistente
Olga Sokolova, M.agr., asistente
Tehniskais personāls
Ira Ausekle, laborante
Ausma Dukure, laborante
Kaspars Dukurs, laborants
Sanita Dzieviaciena, laborante
Inta Gintere, laborante
Ina Gocuļak, laborante
Sanita Grotuze, laborante
Egīls Kalva, laborants
Kristīne Krista Lejniece, laborante
Inga Mišina, laborante 
Daina Reveliņa, laborante
Liene Sproģe, laborante
Inta Striebule, laborante
Kristīne Vēvere, laborante
Apkalpojošais personāls
Inese Ebele, direktore
Baiba Skrebele, direktores vietniece
Daiga Roberta, galvenā grāmatvede
Zinaida Riekstiņa, grāmatvede
Svetlana Djačuka, grāmatvede
Inga Sazonova, grāmatvede
Evija Mizga, projekta vadītāja asistente
Janīna Boltņeva, lietvede, sekretāre
Genādijs Bogomolovs, saimniecības pārzinis
Alfrēds Niedra, inženieris
Vilnis Jansons, inženieris
Ilmārs Krasnovs, datorspeciālists
Tālivaldis Olekšs, iekārtu inženieris 
Inese Šinta, muzeja vadītāja
Velta Kolosova, augļu glabātuves vadītāja
Aivars Krievaitis, strādnieks – mehāniķis
Artis Balodis, traktorists
Inga Vīksnīte, dārza un kokaudzētavas darbiniece
Lita Kalderauska, dārza un kokaudzētavas darbiniece
Diāna Saukāne, dārza un kokaudzētavas darbiniece
Ludmila Averšina, dārza un kokaudzētavas darbiniece
Agija Uļjāne, dārza un kokaudzētavas darbiniece 
Mārtiņš Mežals, strādnieks
Agnija Bormane, sargs