Kontaktinformācija

Tālruņi:
+371-63722294, +371-29495118

Fakss:
+371-73881718

e-pasts:
edite.kaufmanellu.lv

Informācija citās mājas lapās

Latvijas izgudrotāji

 

Edīte Kaufmane, Dr.biol., direktore

Darbības virzieni:

pētījumu koordinācija un vadība

plūmju un aprikožu selekcija

Galvenie sasniegumi

Reģistrētas 3 aprikožu un 2 plūmju šķirnes
Aprikožu šķirnes: 'Lāsma', 'Daiga', 'Velta'
Plūmju šķirne: Mājas plūme 'Minjona', 'Zemgale'
Reģistrācijai iesniegtas 3 plūmju šķirnes: 'Adelyn', 'Sonora', 'Ance'

Nozīmīgāko publikāciju saraksts

Monogrāfijas - 8

Skrīvele M., L.Ikase, E.Kaufmane, M.Blukmanis, S.Strautiņa, S.Ruisa u.c. 1999. Ilustrēts augļu koku un ogulāju šķirņu katalogs. Valsts Dobeles DSIS, Dobele, 323 lpp.
Skrīvele M., S.Strautiņa, L.Ikase, E.Kaufmane, S.Ruisa u.c. 2000. Intensīvas augļkopības rokasgrāmata. Valsts Dobeles DSIS, Dobele, 281 lpp.
Skrīvele M., Kaufmane E., 1999. Augļkopība. Latvijas lauksaimniecības zinātniskie pamati (red. V.Strīķis), LLU, 4.36-4.38,5.42-5.47,11.33-11.34,17.17-17.18.
Kārkliņš J., M.Skrīvele, E.Kaufmane, L.Ikase. 2007. Plūmju šķirnes. Latvijas augļu koku pomoloģija, Latvijas Valsts augļkopības institūts, izd. Reneprint, Rīga, 204 lpp.
Ruisa S., Kaufmane E. 2008. Ķiršu, aprikožu un persiku šķirnes. Latvijas pomoloģija. Latvijas Valsts augļkopības institūts, izd. Reneprint, Rīga. 206 lpp.
Birulis I., B.Audriņa, L.Ikase, E.Kaufmane, S.Ruisa, S.Strautiņa, u.c. 2008. "400 augļi un ogas Latvijā mūsdienu augļudārzā". Izd. Lauku Avīze, 240 lpp.
S.Strautiņa,  E.Kaufmane. 2011. Dobeles ceriņi. Izd. Jumava, Rīga, 95 lpp. M.Skrīvele, E.Rubauskis,S.Strautiņa,  E.Kaufmane, u.c. 2012. Ceļvedis komercaugļkopībā, izd. Dobele, Latvijas Valsts augļkopības institūts, ISBN 978-9984-9392-4-4, 188 lpp. (Recenzents M.Āboliņš, anotācija angļu val.)   

Zinātniski raksti - 43  

Kaufmane E. 1986.Plūmju ziedpumpuru attīstības likumsakarības. Zinātne un Tehnika, 2,14.-16.lpp.
Kaufmane E. 1987. Plūmju ziedpumpuru attīstības bioloģijas izpēte saistībā ar selekciju un ziemcietību. Ģenētika un selekcija Latvijas PSR. R., 106-108.lpp. (krievu val.)
Kaufmane E. 1989.Plūmju šķirnes ‘Skoroplodnaja’ izpētes rezultāti. Plodovodstvo, Minska, Nr.7, 5.-7. lpp. (krievu val.)
Kaufmane E. 1990. Selekcijas izejmateriālam piemērotu plūmju ģeneratīvo pumpuru attīstība. Tautsaimniecībā derīgo augu bioķīmija un bioloģija.R.,52.-56.lpp.
Kaufmane E. 1991. The cytoembryological characteristics of the development of plum reproductive sphere (Doctor’s thesis). Samohvalovichi, Belarus. 20 p., (krievu val.)
Kaufmane E. 1992. Plūmju reproduktīvo orgānu citmbrioloģiskās izpētes rezultāti Latvijā. ZA Vēstis, 8(541), p. 70 - 72.
Skrivele M., Blukmanis M., Ikase L., Kaufmane E., Ruisa S., Strautina S., 1995. Fruit breeding problems in Latvia: current problems. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. N 5/6, pp. 109-113.
Kaufmane E. 1996. Results of apricot breeding in Dobele. Problems of Fruit Breeding. Collection of Scientific Articles, Jelgava ,1996,  p. 19 - 24.
Rumpunen K., Kviklys D., Kaufmane E., Garkava L., 1996. Breeding Chaenomeles - a new aromatic fruit crop. Acta Horticulturae, 484, 211-216.
Blukmanis M., Ikase L., Kaufmane E., Ruisa S., Strautiņa S., Skrīvele M., Rashal I., 1997. Pēteris Upītis (1896-1976), horticulturist and breeder. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, vol. 51, N 1/2, pp. 88-91.
Kaufmane E., Andersone D., 1997. Preliminary results of stone fruit scion propagation on clonal rootstocks. Modern orchards: achievements and tendencies (collection of scientific articles), Babtai, Lithuania, pp. 53 – 63.
Kaufmane E., 1998. Apricot breeding for winterhardiness. Horticulture and vegetable growing. Proceedings of the International scientific conference "Plant resistence to abiotic environmental factors", Babtai. pp. 173-178.
Skrivele M., Ikase, L., Kaufmane, E., 1998. Horticulture in Latvia. Sadownictwo w krajach snodkowowschodniej Europy, Lublin, pp. 205-211.
Skrīvele M., Kaufmane E., Ikase L., 1999. 'Lāse' and 'Minjona' – two new promising Latvian plum varieties. Fruit Growing Today and Tomorrow, Dobele, p.42-50. 15.
Kaufmane E. 1999. Vīrišķā un sievišķā gametofīta attīstība krūmcidonijām (Chaenomeles ssp.). Agronomijas Vēstis. 1, 175.-179.lpp.
Lacis G., Ruisa S., Kaufmane E., 2000. Investigations on sweet cherry pollen compatibility at the Dobele HPBES. Proceedings of International Conference “Fruit Production and Fruit Breeding”, Polli, Estonia. pp.152-156.
Pizika L., Kaufmane E., Stoka I., Jākobsone I. 2000. Bioķīmiski augstvērtīgu ogulāju šķirņu izdalīšana funkcionāli aktīvu pārtikas produktu ražošanai”. Zinātniski – praktiskās konferences “21.gs. kopā ar zinātni un praksi” Referāti, LLU, Jelgava, 55.-60.lpp.
Kaufmane E., Andersone D., 2000. Preliminary investigations on fruit set and defective pistils in Japanese quince (Chaenomeles japonica) at Dobele HPBES. Proceedings of International Conference “Fruit Production and Fruit Breeding”, Polli, Estonia 12 – 13 September, pp.240-243.
Rumpunen K., Trajkovski V., Bartish I., Nybom H., … Kaufmane E. , …2000. Domestication of Japanese Quince (Chaenomeles japonica). Acta Horticulture. 538(1), 345-350.
Andersone, D., Kaufmane, E. 2001. Results of pollination, fertilisation and fruit set in Japanese quince (Chaenomeles japonica) at Dobele HPBES. Horticulture and Vegetable growing. 20 (3) - 1. Babtai: Scientific works of the Lithuanian institute of horticulture and Lithuanian university of agriculture, pp. 70-78.
Ikase L., Lacis G., Kaufmane E. 2001. Fruit crop genetic resources in Latvia. Biologija, Lietuvos mokslu akademijos leidykla, 4. pp. 23-26.
Kaufmane E., Rumpunen K., 2002. Sporogenesis and  gametophyte development in Chaenomeles japonica (Japanese quince). Scientia Horticulturae ,94, pp.241-249.
Kaufmane E., Rumpunen K., 2002. Pollination, pollen tube growth and fertilisation in Chaenomeles japonica (Japanese quince). Scientia Horticulturae ,94, pp.258-271.
Kaufmane E., Trajkovski V., Lacis G., Ikase L., 2002. Evaluation and characterisation of plum genetic resources in Sweden and Latvia. Acta Horticulturae. Proc. of VII International symposium on plum and prune genetics, breeding and pomology, Plowdiv and Dryanovo, Bulgaria, pp.207-215.
Andersone, D., E. Kaufmane. 2003. Flowering and Fruit Set in Japanese Quince (Chaenomeles japonica). Japanese Quince Potential Fruit Crop for Northern Europe. Edited by K.Rumpunen, Dep. of Crop Science, Balsgard, p.29-36.
Kaufmane E., L. Ikase, V. Trajkovski. 2003. Evaluation of Swedish plum varieties and hybrids in Sweden and Latvia. Horticulture and Vegetable growing. Scientific works of the Lithuanian institute of horticulture and Lithuanian university of agriculture. 22(1), p. 62-73.
Kaufmane E., Lacis G. 2004. Studies on selection of apricots and peaches with good fruit quality and winterhardiness in Latvia. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research. Vol. XII, Research Institute of Pomology and Floriculture, Skierniewice, p. 321-329.
Kaufmane, E., Lacis, G., Ikase, L. 2006. Current situation of the Latvian Prunus collections-conservation, evaluation and characterization for the establishment of core collections. Report of a working group on Prunus, Biodiversity International, p. 66-74.
Kaufmane, E., Skrivele, M., Rubauskis, E. 2007. The influence of different rootstocks on the growth and yield of plum cultivars. Acta Horticulturae –Proceedings of the 8th International Symposium on Plum and Prune; Genetics, Breeding and Pomology, 387.-391.
Kaufmane, E., Skrivele, M., Rubauskis, E., Ikase, L. 2007. The yield and fruit quality of two plum cultivars on different rootstocks. Scientific works of the Lithuanian Institute of Horticulture, 27(3), 10-15.
Lacis G., Kaufmane E., Rashal I., Trajkovski V., Iezzoni A.F. 2008. Identification of self-incompatibility (S) alleles in Latvian and Swedish sweet cherry genetic resources collections by PCR based typing. Euphytica, Euphytica, 160:155-163.
Skrīvele M., Kaufmane E., Rubauskis E., Ikase L., Strautiņa S., Ruisa S., Blukmanis M. 2008. Overview of fruit and berry growing in Latvia.  Proceedings of International scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”, pp.5-14.
Dimza I., Rubauskis E., Skrīvele M., Kaufmane E. 2008. The use of multiple regression analysis for the interpretation of data of a non-orthogonal experiment with several plum cultivars and rootstocks.  Proceedings of International scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”, pp. 26-31.
Lacis, G., Kaufmane, E., Trajkovski, V., Rashal, I. 2009. Morphological variability and genetic diversity within Latvian and Swedish sweet cherry collections. Acta Universitatis Latviensis , 753. Biology, pp.19-32.
Kaufmane E., L. Ikase and D. Seglina. 2010. Pomological Characteristics of Dessert Plum Cultivars in Latvia. Acta Horticulturae 874, 337-341.
Grāvīte I., E.Kaufmane, M.Āboliņš. 2011. Evaluation of some qualitative characteristics of new plum cultivars. Annulal 17th International Scientific Conference „Research for rural development 2011” Proceedings, 41-51.
Grāvīte I., Kaufmane E., 2011. Stability of some quality characters of new plum cultivars in Latvia. Scientific Works of the Institute of Horticulture, Lithuaniam Research Centre for Agriculture and Forestry and Lithuanian University of Agriculture (Proceedings of the International scientific conference “Climate Change: Agro- And Forest Systems Sustainability” ) , ISSN 0236-4212, p. 23. - 34.
Butac M., Bozhkova V., Zhivondov A., Milosevic N., Bellini E., Nencetti V., Blazek J., Balsemin E., Lafarque B., Kaufmane E., Gravite I., Vasiljeva M., Pintea M., Juraveli A., Webster T., Hjalmarsson I., Trajkovski V., Hjeltnes S.H. 2012. Overview of plum breeding in Europe. Acta Horticulturae, No.981.p.91. – 98.  
Lācis G., Kaufmane E., Kota I., Grāvīte I., Trajkovski V. 2012. Genetic diversity and plasticity in selected progeny of plum cultivar ‘Jubileum’. Acta Horticulturae, 935, 129-135. [SCOPUS ]
Kaufmane E., Grāvīte I.,Trajkovski V. 2012. Results of Latvian plum breeding programme. Acta Horticulturae,968,55-60. [SCOPUS ]
Grāvīte I., E.Kaufmane. 2011. Results of pollination studies of some new plum cultivars in Latvia. Acta Horticulturae, 976, 121-127. [SCOPUS]
Grāvīte I., E.Kaufmane. 2013. The Evaluation of Resistance to Shotehole, Leaf Rust and Fruit Tree Red Spider Mite in Elite Domestic Plum Hybrids in Latvia. Acta Horticulturae, 985, 181-187. [SCOPUS ]
Kaufmane E., Skrīvele M., Rubauskis E., Strautiņa S., Ikase L., Lācis G., Segliņa D., Moročko-Bičevska I., Ruisa S. and Priekule I. 2013. Development of fruit science in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of science. Section B : Natural, exact, and applied acience, vol.67. Nr.2, 71-83.

Dalība projektos (2009.-2013.):

1. D.Kārkliņa (programmas vadītāja), E.Kaufmane - apakšprogrammas vadītāja. Valsts Programma „Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku izejmateriāla” (2006.-2009.).

2. M.Skrīvele (projekta vadītāja), E.Kaufmane – izpildītāja. „Vidi saudzējošu audzēšanas tehnoloģiju precizēšana augļu un ogu dārzos dažādos augsnes un klimatiskajos apstākļos”, ZM subsīdiju projekts; (2007.-2011.).

3. E.Kaufmane (projekta vadītāja), G.Lācis - atbildīgais izpildītājs.  „Ķiršu un plūmju selekcijas materiāla izpēte un uzlabošana, attīstot un pielietojot molekulārās ģenētikas tehnoloģijas”, LZP grants (2009.-2012.).

4. M.Skrīvele (projekta vadītāja), E.Kaufmane – izpildītāja. „Ilgtspējīgas augļkopības attīstība, izmantojot vidi un ūdeņus saudzējošas, kā arī lauku ainavu saglabājošas integrētās audzēšanas tehnoloģijas klimata pārmaiņu mazināšanai un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai”, ZM LAP projekts (2012.-2014.).

5. E.Rubauskis (projekta vadītājs), E.Kaufmane – izpildītāja. „Development of a technology transfer centre for fruit production (FruitTechCentre)”, INTERREG programmas projekts (2010.-2012.)

6. R.Galaburda (projekta vadītāja), E.Kaufmane (izpildītāja). Valsts pētījumu programmas Nr. 5. 3. projekta „Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA)” 3.2. apakšprojekts „Ābolu kvalitātes paaugstināšanas, saglabāšanas un pārstrādes iespēju risinājumi” (2010.-2013.)

7. E.Kaufmane (projekta vadītāja). ERAF projekts 2.1.1.2. aktivitātē „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA. 7. Ietvara programma un citi) -  „Latvijas augļkopības zinātnes starptautiskās atpazīstamības un konkurētspējas veicināšana” (2011.-2013.)

8. E.Kaufmane (projekta vadītāja), E.Rubauskis- atbildīgais izpildītājs. ERAF projekts aktivitātē 2.1.1.1. „Augļu un ogu kultūru audzēšanas risku mazinošu inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrāde un adaptācija Latvijas apstākļos” (2010.-2013.).

Populārzinātniskie raksti – 54

Kaufmane E. 1986. Plūmju sortiments Dobelē.  Dārzs un Drava, Nr. 1., 6. -8. lpp.
Kaufmane E. 1992. Plūmju neražas cēloņi. Dārzs un Drava, Nr. 5., 5. -6. lpp.
Kaufmane E. 1994. Aprikozes Dobelē. Dārzs un Drava, Nr.7 , 4. lpp.
Kaufmane E. 1994. Kā strādā zinātnieki Zviedrijā. Dārzs un Drava, Nr. 8 , 9.-10.lpp.
Kaufmane E. 1994. Jaunas agrīnas plūmju šķirnes. Dārzs un Drava.; Nr. 1 , 2.-4. lpp.
Kaufmane E. 1998. Augļukoku un ogulāju audzēšanai ieteicamās šķirnes 1999. g.  Dārzs un Drava. Nr. 4. , 8.-10. lpp.
Kaufmane E. 1998. Jaunas aprikožu šķirnes. –Dārzs un Drava.; Nr. 8 ., 8.-9. lpp.
Kaufmane E. 1998. Mājas plūme ‘Minjona’.  Dārzs un Drava. Nr. 8 ., 6. lpp.
Skrīvele M., L.Ikase, M.Blukmanis, S.Ruisa, E.Kaufmane, S.Strautiņa, 1996. Dārzs šodien// Pēteris Upītis, Rīga, 142. - 169.lpp.
Kaufmane E., L. Ikase, 1998. Plūmju, aprikožu un persiku avīze. SIA Lauku avīze „tematisks izdevums, 63 lpp.
Kaufmane E. 2000. Latviešiem tīk dzeltenās plūmes. Dārzs un Drava, 8, 2.-4.lpp.
Skrīvele M., Kaufmane E. 2000. Ne tikai rītdienas sapņi. Dārzs un Drava, 1 , 11.-15.lpp.
Kaufmane E. 2000. Dienvidniecei Latvijā pavēsi. Dārza pasaule, 8, 37.lpp.
Kaufmane E. 2000. Mūsu darbs nes augļus. Protiet paņemt. Praktiskais Latvietis, 4.februāris, 8.lpp.
Kaufmane E. 2001. Pareizi ierīkots plūmju dārzs. Praktiskais Latvietis, 11.maijs,16.-17.lpp.
Kaufmane E. 2001. Audzēt plūmes ir izdevīgi! Agrotops, 1, 22.-23.lpp.
Kaufmane E. 2001. Plūmju dārzu kopšana un vainagu veidošana Agrotops, 2, 27.-29.lpp.
Kaufmane E. 2001. Plūmju šķirnes komercaudzēšanai.  Agrotops, 2, 30.-33.lpp.
Kaufmane E. 2002. Zviedru plūmes ienāk Latvijā. Dārzs un Drava, 2, 6.-7.lpp.
Kaufmane E. 2002. Igauņu plūmes Latvijā. Dārzs un Drava, 3, 5.lpp.
Kaufmane E. 2002. Persiks ‘Maira’. Dārzs un Drava, 9, 5.lpp.
Kaufmane E., Ikase L. 2002. Kādas plūmes audzēsim.? Dārzs un Drava, 11, 1.-4.lpp.
Kaufmane E., Skrīvele M. 2002. Eiropas Augļkopības zinātnieki tiekas Šveicē. Dārzs un Drava, 1, 2.-5.lpp.
Kaufmane E. 2002. Latvijā reģistrētas jaunas augļu koku šķirnes!. Dārzs un Drava, 12, 2.-4.lpp.
Kaufmane E., Andersone D. 2002. Potcelmi veiksmīgai plūmju audzēšanai. Agrotops, 12, 27.-29.lpp.
Kaufmane E., Skrīvele M.  2002. Ārzemju pieredze Latvijas komercaugļkopībā. Agropols, 12, 13.lpp.
Kaufmane E. 2002 . Dienvidu pūkaiņi Latvijā . Mūsmājas, 10,24.-28.lpp.
Kaufmane E., Andersone D. 2003. Potcelmi veiksmīgai plūmju audzēšanai (turpinājums). Agrotops, 1, 30.- 34.lpp.
Kaufmane E. 2003. Šarka – postošākā plūmju slimība Eiropā! Agrotops. 2003. Nr. 4., 37. lpp. 30. 
Kaufmane E. 2003. Kauleņkoku pētnieki tiekas Ungārijā. Dārzs un Drava. 2003. Nr. 10., 17 - 19. lpp.
Kaufmane E., Skrīvele M. 2003. Lauka dienas jaunumi. Dārzs un Drava. 2003. Nr. 5., 1 - 2. lpp.
Kaufmane E., Skrīvele M. 2003. Pasaules Dārzkopības kongresā. Dārzs un Drava. 2003. Nr. 6., 8 - 10. lpp.
Kaufmane E. 2003. Plūmes. Mūsmājas. Nr.  4. 24.-30.lpp. 34. 
Kaufmane E. 2003. Plūmju dārzu Latvijā trūkst. Augļu dārzi – žurnāla Agro Tops tematiskais pielikums. Tēma 1 / 2003. – SIA Mediju grupa, „Tops”, 16.-17.
Kaufmane E. 2003. Latvijā reģistrētās augļaugu šķirnes un to aizsardzība. Augļu dārzi – žurnāla Agro Tops tematiskais pielikums. Tēma 1 / 2003. – SIA Mediju grupa, „Tops”, 30.lpp.
Kaufmane E. 2004. Augļaugu ģenētisko resursu kolekciju papildināšana ekspedīcijās Latvijā. Dārzs un Drava. Nr. 4., 1 – 3. lpp.
Kaufmane E. 2004. Latvijā reģistrētas jaunas augļu koku šķirnes! Dārzs un Drava. Nr. 8., 1 - 3. lpp.
Kaufmane E. 2004. Pasaules plūmju pētnieki tiekas Norvēģijā. Dārzs un Drava. Nr. 11., 11 - 13. lpp.
Kaufmane E. 2004. Vai ēdīsim Latvijā audzētas plūmes? Dārzs un Drava. Nr. 9., 6 - 8. lpp.
Kaufmane E., Eihe M. 2004. Kā ‘Viktoriju’ pasargāt no puves. Praktiskais Latvietis. Nr. 26. (403) 11. lpp.
Kaufmane E., Eihe M. 2004. Plūmju kaitēkļi un slimības, to ierobežošana. Agro Tops, 2004, Nr. 9, 52. – 53. lpp.
Kaufmane E., Eihe M. 2004. Plūmju kaitēkļi un slimības, to ierobežošana (turpinājums). Agrotops. Nr. 10., 59 – 60. lpp.
Kaufmane E., Ikase L., 2004. Augļu koku pārpotēšana. Agrotops tematiskais pielikums: Augļu dārzi Nr. 2 – Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 19-21.lpp.
Kaufmane E. 2004. Plūmju vainagu veidošanas īpatnības. Agrotops tematiskais pielikums: Augļu dārzi Nr. 2 – Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 13-14.lpp.
Skrīvele M., Ruisa S., Rubauskis E., Kaufmane E. 2004. Augļu dārzu apdobju un rindstarpu kopšana. Augļu dārzi – žurnāla Agro Tops tematiskais pielikums. Tēma 2 / 2004. – SIA Mediju grupa „Tops”, 25. - 27. lpp.
Kaufmane E. 2005. Katram sava plūme. Dārza Pasaule, Nr.4 (64), 18-22.lpp.
Kaufmane E. 2005. Eiropas valstu augļkopības zinātnieki viesojas Latvijā. Dārzs un Drava Nr. 1 (542) - Rīga: SIA „Dārzs un Drava”,31 - 32 lpp.
Kaufmane E. 2005. Integrētai audzēšanai piemērotās plūmju šķirnes. Agrotops tematiskais pielikums: Augļu dārzi Nr. 3 – Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 19 – 22 lpp.
Kaufmane E. 2006.Dobeles DSIS jubilejā un jauna ceļa sākumā. Dārzs un Drava, 5(558), - Rīga: SIA „Dārzs un Drava”,11. – 19. lpp.
Skrīvele M., Kaufmane E. 2006 Kā izaudzēt kvalitatīvas plūmes, Agrotops tematiskais pielikums: Augļu Dārzi Nr. 4. – Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 55.-58.lpp.
Skrīvele M., Moročko I., Kaufmane E. 2007. Bakteriālās iedegas- cik aktuālas tās ir Latvijā? Agrotops, Nr.09(121), 32.-34. lpp.
Kaufmane E. 2008. Kaprīzā svešzemniece aprikoze. Dārza pasaule, Nr.6(100), 21.-24.lpp.
Kaufmane E., Skrīvele M. 2009. Ēdiet plūmes – tās mazina stresu! // Agrotops Nr. 1 (137) - Rīga: SIA Lauku Avīze, 63. lpp.
Kaufmane E., I. Grāvīte. 2009. Jaunumi plūmju šķirņu sortimentā. Agrotops, Nr.12, 32.-34. lpp.