Sākums

Semināri


Par projektu


Īstenotās aktivitātes

Kontaktinformācija

Noderīgas saites

Sadarbības partneri


 Latvijas Valsts augļkopības institūts

Eiropas Sociālais fonds

Projekta nosaukums:

Zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs, nodrošinot videi draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu


Realizācijas laiks: 04.01.2010. – 31.12.2012.

Projekta iesniedzējs: APP Latvijas Valsts augļkopības institūts
Projekta sadarbības partneri:  
APP „Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts „Silava”
Rīgas Tehniskā universitāte  

Projekta mērķis ir zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, videi draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu. Projekts tiks īstenots 36 mēnešu laikā LR Dobelē, Salaspilī un Rīgā, sadarbojoties LV Augļkopības institūtam (projekta iesniedzējs) ar LV Mežzinātnes institūtu “Silava” un Rīgas Tehnisko universitāti (sadarbības partneri). Projektā paredzēts veikt starpdisciplināru zinātnisku pētījumu, kurš aptver dārzkopības, mežzinātnes, pārtikas un informācijas tehnoloģijas nozares.  

Paredzētās aktivitātes:
1) projekta vadība;
2) jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas izveide;
3) zinātniskā pētījuma īstenošana 4 virzienos - augu patogēnu populāciju ģenētikas un augu rezistences mehānismu izpēte, šķirņu izvērtēšana un jaunu produktu izstrāde, bioloģisko resursu pētnieciskās informācijas sistēmas izveide;
4) sadarbības veicināšana ar pētniecības institūtiem, augstskolām un komersantiem;
5) publicitātes pasākumu īstenošana;
6) jaunu darba vietu izveide projektā iesaistītajās institūcijās. Projekta īstenošanas rezultātā papildus zinātnei uz vienlīdzīgiem pamatiem tiks piesaistīti un sagatavoti augsti kvalificēti zinātniskie darbinieki un izveidotas jaunas darba vietas, veikts nozarēm svarīgs zinātnisks pētījums un veicināta izglītības, pētniecības iestāžu un komersantu sadarbība.

   IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Projektu līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds


Latvijas Valsts Augļkopības institūts, 2010 ©+®