Publiskais iepirkums

Informācija par APP Dārzkopības institūts aktuālajiem iepirkumiem pieejama šeit: http://www.darzkopibasinstituts.lv/lv/iepirkumi


 

2017.gads

Iepirkuma identifikācijas Nr. DI 2017/19/ERAF

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu

Iepirkuma priekšmets: „Plēves tuneļu uzstādīšana Dārzkopības institūta dārzā”

Laika posms, līdz kuram var iesniegt piedāvājumus – 2017.gada 22.decembris, plkst.12:00
Kontaktpersonas  par līguma priekšmetu:

Nr. Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Atbildīgie par:
1 Evija Mizga Iepirkumu komisijas locekle 63722294 evija.mizga@llu.lv Nolikumu
Ieva Kalniņa Pētniece 26357586 ieva.kalnina@llu.lv Tehniskā specifikācija 1.daļa
3 Edgars Rubauskis Vadošais pētnieks 25618751 edgars.rubauskis@llu.lv Tehniskā specifikācija 1., 3. un 4.daļas.

Fakss visām kontaktpersonām: 63781718.

Iepirkuma Nolikums pieejams šeit.
Būvprojekts pieejams šeit.

Publicēts: 11.12.2017.

Izrakstu no 2018.gada 15.janvāra DI iepirkumu komisijas sēdes protokola Nr. 19/2  skatīt šeit.


Iepirkuma identifikācijas Nr. DI 2017/16/ERAF

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu

Iepirkuma priekšmets: „Kosmētiskais remonts Dārzkopības institūta Apmeklētāju centra iekštelpās”

Laika posms, līdz kuram var iesniegt piedāvājumus – 2017.gada 24.novembrim, plkst.16:00
Kontaktpersonas  par līguma priekšmetu:

Nr. Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Atbildīgie par:
1 Evija Mizga Iepirkumu komisijas locekle 63722294 evija.mizga@llu.lv Nolikumu
Alfrēds Niedra Inženieris 29521228 pokaini@gmail.com Tehniskā specifikācija

Fakss visām kontaktpersonām: 63781718.

Iepirkuma Nolikums pieejams šeit.
Telpu plāns pieejams šeit.

Publicēts: 13.11.2017.

Izrakstu no 2017.gada 5.decembra DI iepirkumu komisijas sēdes protokola Nr. 16/2  skatīt šeit.

Iepirkuma līgums pieejams šeit.


Iepirkuma identifikācijas Nr. DI 2017/15/ERAF

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu

Iepirkuma priekšmets: „Pārtikas ražošanas, pārstrādes un uzglabāšanas aprīkojuma piegāde Dārzkopības institūta īstenoto projektu vajadzībām”

Laika posms, līdz kuram var iesniegt piedāvājumus – 2017.gada 8.novembris, plkst.16:00
Kontaktpersonas  par līguma priekšmetu:

Nr. Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Atbildīgie par:
1 Evija Mizga Iepirkumu komisijas locekle 63722294 evija.mizga@llu.lv Nolikumu
Dalija Segliņa Vadošā pētniece 26482677 dalija.seglina@llu.lv Iepirkuma priekšmetu

Fakss visām kontaktpersonām: 63781718.

Iepirkuma Nolikums pieejams šeit.
Pielikums Tehniskās specifikācijas 7.daļai pieejams šeit.

Publicēts: 25.10.2017.

Izrakstu no 2017.gada 24.oktobra DI iepirkumu komisijas sēdes protokola Nr. 15/2  skatīt šeit.

Izrakstu no 2017.gada 11.decembra DI iepirkumu komisijas sēdes protokola Nr. 15/3  skatīt šeit.


Iepirkuma identifikācijas Nr. DI 2017/14/ERAF

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu

Iepirkuma priekšmets: „Lauksaimniecības tehnikas piegāde Dārzkopības institūta īstenoto projektu vajadzībām”

Laika posms, līdz kuram var iesniegt piedāvājumus – 2017.gada 7.novembris, plkst.16:00
Kontaktpersonas  par līguma priekšmetu:

Nr. Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Atbildīgie par:
1 Evija Mizga Iepirkumu komisijas locekle 63722294 evija.mizga@llu.lv Nolikumu
2 Baiba Skrebele Direktores vietniece 29126471 baiba.skrebele@llu.lv  Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. 1., 5., 7.
3 Edgars Rubauskis Vadošais pētnieks 25618751 edgars.rubauskis@llu.lv Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. 2., 3., 4.
4 Jānis Lepsis Vadošais pētnieks 26336070 janis.lepsis@llu.lv Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. 6.

Fakss visām kontaktpersonām: 63781718.

Iepirkuma Nolikums pieejams šeit.

Publicēts: 24.10.2017.

Izrakstu no 2017.gada 30.novembra DI iepirkumu komisijas sēdes protokola Nr. 14/2  skatīt šeit.

Iepirkuma līgums 1. un 2. daļām pieejams šeit.
Iepirkuma līgums 3., 4. un 6. daļām pieejams šeit.
Iepirkuma līgums 7. daļai pieejams šeit.


Iepirkuma identifikācijas Nr. DI 2017/13/ERAF

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu

Iepirkuma procedūra pārtraukta!

Iepirkuma priekšmets: „Kosmētiskais remonts Dārzkopības institūta Apmeklētāju centra iekštelpās”

Laika posms, līdz kuram var iesniegt piedāvājumus – 2017.gada 6.novembris, plkst.12:00
Kontaktpersonas  par līguma priekšmetu:

Nr. Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Atbildīgie par:
1 Evija Mizga Iepirkumu komisijas locekle 63722294 evija.mizga@llu.lv Nolikumu
Alfrēds Niedra Inženieris 29521228 pokaini@gmail.com Tehniskā specifikācija

Fakss visām kontaktpersonām: 63781718.

Iepirkuma Nolikums pieejams šeit.
Telpu plāns pieejams šeit.

Publicēts: 19.10.2017.

Izrakstu no 2017.gada 27.oktobra DI iepirkumu komisijas sēdes protokola Nr. 13/2  skatīt šeit.


Iepirkuma identifikācijas Nr. DI 2017/12/ERAF

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu

Iepirkuma priekšmets: „Lauksaimniecības tehnikas piegāde Dārzkopības institūta īstenoto projektu vajadzībām”

Laika posms, līdz kuram var iesniegt piedāvājumus – 2017.gada 9.oktobris, plkst.16:00

Kontaktpersonas  par līguma priekšmetu:

Nr. Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Atbildīgie par:
1 Evija Mizga Iepirkumu komisijas locekle 63722294 evija.mizga@llu.lv Nolikumu
2 Baiba Skrebele Direktores vietniece 29126471 baiba.skrebele@llu.lv  Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. 1., 2., 3., 9., 11.
3 Edgars Rubauskis Vadošais pētnieks 25618751 edgars.rubauskis@llu.lv Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. 6., 7., 8.
4 Jānis Lepsis Vadošais pētnieks 26336070 janis.lepsis@llu.lv Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. 4., 5., 10.

Fakss visām kontaktpersonām: 63781718.

Iepirkuma Nolikums pieejams šeit.

Publicēts: 27.09.2017.

Izrakstu no 2017.gada 16.oktobra DI iepirkumu komisijas sēdes protokola Nr. 12/2  skatīt šeit.


Iepirkuma identifikācijas Nr. DI 2017/11/ERAF

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu

Iepirkuma priekšmets: „Pārtikas ražošanas, pārstrādes un uzglabāšanas aprīkojuma piegāde Dārzkopības institūta īstenoto projektu vajadzībām”

Laika posms, līdz kuram var iesniegt piedāvājumus – 2017.gada 9.oktobris, plkst.10:00

Kontaktpersonas  par līguma priekšmetu:

Nr. Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Atbildīgie par:
1 Evija Mizga Iepirkumu komisijas locekle 63722294 evija.mizga@llu.lv Nolikumu
Dalija Segliņa Vadošā pētniece 26482677 dalija.seglina@llu.lv Iepirkuma priekšmetu

Fakss visām kontaktpersonām: 63781718.

Iepirkuma Nolikums pieejams šeit.

Publicēts: 27.09.2017.


Iepirkuma identifikācijas Nr. DI 2017/10/ERAF

Iepirkums Atklāts konkurss

Iepirkuma priekšmets: „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde Dārzkopības institūta īstenoto projektu vajadzībām”

Laika posms, līdz kuram var iesniegt piedāvājumus – 2017.gada 9. oktobris, plkst. 10:00

Kontaktpersonas  par līguma priekšmetu:

Nr. Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Atbildīgie par:
1 Evija Mizga Iepirkumu komisijas locekle 63722294 evija.mizga@llu.lv Nolikumu
2 Daina Feldmane Vadošā pētniece 26439025 daina.feldmane@llu.lv IIepirkuma priekšmeta (Tehniskās specifikācijas) daļām Nr. 2., 3., 4. un 5.
3 Edgars Rubauskis Vadošais pētnieks 25618751 edgars.rubauskis@llu.lv Iepirkuma priekšmeta (Tehniskās specifikācijas) daļu Nr. 7
4 Valentīna Pole Pētniece 27053017 valentina.pole@llu.lv Iepirkuma priekšmeta (Tehniskās specifikācijas) daļu Nr. 1. 
5 Inga Moročko-Bičevska   Vadošā pētniece 25148582  inga.morocko@llu.lv Iepirkuma priekšmeta (Tehniskās specifikācijas) daļu Nr. 6. 

Fakss visām kontaktpersonām: 63781718.

Iepirkuma Nolikums pieejams šeit.
Iepirkuma Tehniskā specifikācija pieejama šeit.

Publicēts: 4.09.2017.

Izrakstu no 2017.gada 30.oktobra DI iepirkumu komisijas sēdes protokola Nr. 10/3  skatīt šeit.

Iepirkuma līgums 1.daļai pieejams šeit.
Iepirkuma līgums 2. un 5. daļām pieejams šeit.
Iepirkuma līgums 3., 4. un 7. daļām pieejams šeit.
Iepirkuma līgums 6.daļai pieejams šeit.


Iepirkuma identifikācijas Nr. DI 2017/9/ERAF

Iepirkums Atklāts konkurss

Iepirkuma priekšmets: „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde Dārzkopības institūta īstenoto projektu vajadzībām”

Laika posms, līdz kuram var iesniegt piedāvājumus – 2017.gada 16. augusts, plkst. 9:00

Kontaktpersonas  par līguma priekšmetu:

Nr. Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Atbildīgie par:
1 Evija Mizga Iepirkumu komisijas locekle 63722294 evija.mizga@llu.lv Nolikumu
2 Daina Feldmane Vadošā pētniece 26439025 daina.feldmane@llu.lv Iepirkuma priekšmeta (Tehniskās specifikācijas) daļām Nr. 1., 3., 4., 5. un 7.
3 Pawel Gornas Vadošais pētnieks 28811231 pawel.gornas@llu.lv Iepirkuma priekšmeta (Tehniskās specifikācijas) daļu Nr. 2
4 Valentīna Pole Pētniece 27053017 valentina.pole@llu.lv Iepirkuma priekšmeta (Tehniskās specifikācijas) daļām Nr. 3. un 6.
5 Gunārs Lācis
 un  
Inga Moročko-Bičevska  
Vadošie pētnieki 63722294
       25148582
gunars.lacis@llu.lv         inga.morocko@llu.lv Iepirkuma priekšmeta (Tehniskās specifikācijas) daļām Nr. 8. un 9.

Fakss visām kontaktpersonām: 63781718.

Iepirkuma Nolikums pieejams šeit.

Informācija par Atklātā konkursa „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde Dārzkopības institūta īstenoto projektu vajadzībām”, identifikācijas Nr. DI 2017/9/ERAF Nolikumu

Ar APP “Dārzkopības institūta” 2017.gada 19. jūlija sēdē pieņemto lēmumu (protokola Nr. 9/2) ir pārtraukts iepirkums sekojošās iepirkuma priekšmeta daļās:  
3.daļa. Portatīvu mērinstrumentu komplekts  K, NO3, pH, Ca, Na noteikšanā augu sulā ar kalibrēšanas šķīdumiem.
4.daļa. Augu dimensiju, lapu virsmu analizators.
5.daļa. Iekārta apgaismojuma, dažādu gaismas viļņu mērīšanai.
6.daļa. Portatīva iekārta elektrovadītspējas (EC) mērīšanai augsnes šķīdumos.      
7.daļa. Hlorofila satura mērītājs lapās.

Ar APP “Dārzkopības institūta” 2017.gada 21. jūlija sēdē pieņemto lēmumu (protokola Nr. 9/3) ir pārtraukts iepirkums sekojošās iepirkuma priekšmeta daļās:
8.daļa. Aprīkojuma komplekts paraugu sagatavošanai un analīzei dārzaugu ģenētikas un patogēnu ģenētiskās daudzveidības pētījumiem.

Iepirkuma Tehniskā specifikācija pieejama šeit.

Publicēts: 13.07.2017.

Izrakstu no 2017.gada 19.jūlija DI iepirkumu komisijas sēdes protokola Nr. 9/2  skatīt šeit.

Izrakstu no 2017.gada 21.jūlija DI iepirkumu komisijas sēdes protokola Nr. 9/3  skatīt šeit.

Izrakstu no 2017.gada 7.septembra DI iepirkumu komisijas sēdes protokola Nr. 9/5  skatīt šeit.

Iepirkuma līgums 1.daļai pieejams šeit.
Iepirkuma līgums 2.daļai pieejams šeit.
Iepirkuma līgums 9.daļai pieejams šeit.


Iepirkuma identifikācijas Nr. DI 2017/8/ERAF

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu

Iepirkuma priekšmets: „Augu daļu un augsnes agroķīmisko analīžu veikšana, augļu paraugu šūnu izmēru  noteikšana Dārzkopības institūta īstenoto zinātnisko projektu vajadzībām”

Laika posms, līdz kuram var iesniegt piedāvājumus – 2017.gada 30.jūnijs, plkst.10:00

Kontaktpersonas  par līguma priekšmetu:

Nr. Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Atbildīgie par:
1 Evija Mizga Iepirkumu komisijas locekle 63722294 evija.mizga@llu.lv Nolikumu
2 Valentīna Pole Pētniece 27053017 valentina.pole@llu.lv  Iepirkuma priekšmeta 1.,2.,4. un 5. daļas
3 Dalija Segliņa Vadošā pētniece 26482677 dalija.seglina@llu.lv Iepirkuma priekšmeta 3. daļa

Fakss visām kontaktpersonām: 63781718.

Iepirkuma Nolikums pieejams šeit.

Publicēts: 16.06.2017.

Izrakstu no 2017.gada 30.jūnija DI iepirkumu komisijas sēdes protokola Nr. 8/2  skatīt šeit.


Iepirkuma identifikācijas Nr. DI 2017/7/ERAF

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu

Iepirkuma procedūra pārtraukta!

Iepirkuma priekšmets: „Augu daļu un augsnes agroķīmisko analīžu veikšana, augļu paraugu šūnu izmēru  noteikšana Dārzkopības institūta īstenoto zinātnisko projektu vajadzībām”

Laika posms, līdz kuram var iesniegt piedāvājumus – 2017.gada 12.maijs, plkst.16:00

Kontaktpersonas  par līguma priekšmetu:

Nr. Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Atbildīgie par:
1 Evija Mizga Iepirkumu komisijas locekle 63722294 evija.mizga@llu.lv Nolikumu
2 Valentīna Pole Pētniece 27053017 valentina.pole@llu.lv  Iepirkuma priekšmeta 1.,2.,4. un 5. daļas
3 Dalija Segliņa Vadošā pētniece 26482677 dalija.seglina@llu.lv Iepirkuma priekšmeta 3. daļa

Fakss visām kontaktpersonām: 63781718.

Iepirkuma Nolikums pieejams šeit.

Publicēts: 26.04.2017.

Jautājumi un atbildes pieejami šeit.

Izrakstu no 2017.gada 14.jūnija DI iepirkumu komisijas sēdes protokola Nr. 7/2  skatīt šeit.


Iepirkuma identifikācijas Nr. DI 2017/6/ERAF

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu

Iepirkuma priekšmets: „Degvielas iegāde”

Laika posms, līdz kuram var iesniegt piedāvājumus – 2017.gada 26.aprīlis, plkst.16:00

Kontaktpersonas  par līguma priekšmetu:

Nr. Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Atbildīgie par:
1 Evija Mizga Iepirkumu komisijas locekle 63722294 evija.mizga@llu.lv Nolikumu
2 Baiba Skrebele Direktores vietniece 29126471 baiba.skrebele@llu.lv  Iepirkuma priekšmetu

Fakss visām kontaktpersonām: 63781718.

Iepirkuma Nolikums pieejams šeit.

Publicēts: 12.04.2017.

Izrakstu no 2017.gada 2.maija DI iepirkumu komisijas sēdes protokola Nr. 6/2  skatīt šeit.

Iepirkuma līgums 1. daļai pieejams šeit.
Iepirkuma līgums 2. daļai pieejams šeit.


Iepirkuma identifikācijas Nr. DI 2017/5/ERAF

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu

Iepirkuma procedūra pārtraukta!

Iepirkuma priekšmets: „Degvielas iegāde”

Laika posms, līdz kuram var iesniegt piedāvājumus – 2017.gada 24.aprīlis, plkst.16:00

Kontaktpersonas  par līguma priekšmetu:

Nr. Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Atbildīgie par:
1 Evija Mizga Iepirkumu komisijas locekle 63722294 evija.mizga@llu.lv Nolikumu
2 Baiba Skrebele Direktores vietniece 29126471 baiba.skrebele@llu.lv  Iepirkuma priekšmetu

Fakss visām kontaktpersonām: 63781718.

Iepirkuma Nolikums pieejams šeit.

Publicēts: 10.04.2017.

Izrakstu no 2017.gada 12.aprīļa DI iepirkumu komisijas sēdes protokola Nr. 5/2  skatīt šeit.


Iepirkuma identifikācijas Nr. DI 2017/4/ERAF

Paziņojums par plānoto iepirkumu

Iepirkums Atklāts konkurss

Iepirkuma priekšmets: „Laboratorijas reaģentu un piederumu iegāde”

Laika posms, līdz kuram var iesniegt piedāvājumus – 2017.gada 10. maijam, plkst. 11:00
Kontaktpersonas  par līguma priekšmetu:

Nr. Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Atbildīgie par:
1 Evija Mizga Iepirkumu komisijas locekle 63722294 evija.mizga@llu.lv Nolikumu
2 Gunārs Lācis   un   Inga Moročko-Bičevska   Vadošie pētnieki 63722294
       25148582
gunars.lacis@llu.lv         inga.morocko@llu.lv Iepirkuma priekšmeta (Tehniskās specifikācijas) Daļām Nr. 1. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. un 27.
3 Dalija Segliņa Vadošā pētniece 26482677 dalija.seglina@llu.lv Iepirkuma priekšmeta (Tehniskās specifikācijas) Daļām Nr. 11., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., un 51.
4 Jānis Jaško SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs” pārstāvis   janis.jasko@laapc.lv Iepirkuma priekšmeta (Tehniskās specifikācijas) Daļai Nr. 52.

Fakss visām kontaktpersonām: 63781718.

Iepirkuma Nolikums pieejams šeit [Precizēts].
Iepirkuma Tehniskā specifikācija pieejama šeit
[Precizēts].

Publicēts: 24.03.2017.

Izrakstu no 2017.gada 19.aprīļa DI iepirkumu komisijas sēdes protokola Nr. 4/2  skatīt šeit.

Jautājumi un atbildes pieejami šeit.

Izrakstu no 2017.gada 6.jūnija DI iepirkumu komisijas sēdes protokola Nr. 4/3  skatīt šeit.
Izrakstu no 2017.gada 27.jūnija DI iepirkumu komisijas sēdes protokola Nr. 4/4  skatīt šeit.
Izrakstu no 2017.gada 29.jūnija DI iepirkumu komisijas sēdes protokola Nr. 4/5  skatīt šeit.

Iepirkuma līgums 1., 4. un 8. daļām pieejams šeit.
Iepirkuma līgums 2., 5., 6. un 7. daļām pieejams šeit.
Iepirkuma līgums 8., 9., 21., 33. un 50. daļām pieejams šeit.
Iepirkuma līgums 8. un 10. daļām pieejams šeit.
Iepirkuma līgums 11., 16., 28., 46. un 51. daļām pieejams šeit.
Iepirkums līgums 14. daļai pieejams šeit.
Iepirkuma līgums 16., 29., 30., 35., 47. un 48. daļām pieejams šeit.
Iepirkuma līgums 31. daļai pieejams šeit.
Iepirkuma līgums 32., 36., 37., 42. un 49. daļām pieejams šeit.


Iepirkuma identifikācijas Nr. DI 2017/3

Paziņojums par plānoto iepirkumu

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Iepirkuma priekšmets: „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi APP Dārzkopības institūta Siltumnīcu kompleksa pārbūve”
Iepirkums tiek veikts ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.4. pasākuma “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” projekta "LLU pētniecības un attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana" ietvaros.

Laika posms, līdz kuram var iesniegt piedāvājumus – 2017.gada 10. marts, plkst.10:00
Kontaktpersonas  par līguma priekšmetu:

Nr. Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Atbildīgie par:
1 Evija Mizga Iepirkumu komisijas locekle 63722294 evija.mizga@llu.lv Nolikumu
2 Baiba Skrebele Direktores vietniece 29126471 baiba.skrebele@llu.lv  Projektēšanas uzdevums halles pārbūvei
3 Inga Moročko-Bičevska DI vadošā pētniece 25148582 inga.morocko@llu.lv      Projektēšanas uzdevums par siltumnīcas pārbūvi augu pataloģijas pētījumiem
4 Sarmīte Strautiņa DI vadošā pētniece 29268534 sarmite.strautina@llu.lv Projektēšanas uzdevums par siltumnīcas pārbūvi selekcijas pētījumiem

Fakss visām kontaktpersonām: 63781718.

Iepirkuma Nolikums pieejams šeit.

Objekta topogrāfija pieejama šeit.

Publicēts: 27.02.2017.

Izrakstu no 2017.gada 30.marta DI iepirkumu komisijas sēdes protokola Nr. 3/2  skatīt šeit.


Iepirkuma identifikācijas Nr. DI 2017/2

Paziņojums par plānoto iepirkumu

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Iepirkuma priekšmets: „Dewer trauka šķidrā slāpekļa uzglabāšanai un dzesējamās galda centrifūgas piegāde Dārzkopības institūta īstenotā projekta vajadzībām”

Laika posms, līdz kuram var iesniegt piedāvājumus – 2017. gada 30. janvāris, plkst. 12:00.
Kontaktpersonas  par līguma priekšmetu:

Nr. Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Atbildīgie par:
1 Evija Mizga Iepirkumu komisijas locekle 63722294 evija.mizga@llu.lv Nolikumu
2 Dalija Segliņa Vadošā pētniece 26482677 dalija.seglina@llu.lv  Tehnisko specifikāciju

Fakss visām kontaktpersonām: 63781718.

Iepirkuma Nolikums pieejams šeit.

Publicēts: 17.01.2017.

Izrakstu no 2017.gada 3.februāra DI iepirkumu komisijas sēdes protokola Nr. 2/2  skatīt šeit.

Izrakstu no 2017.gada 10.februāra DI iepirkumu komisijas sēdes protokola Nr. 2/3  skatīt šeit.


 

Iepirkuma identifikācijas Nr. DI 2017/1

Paziņojums par plānoto iepirkumu

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Iepirkuma priekšmets: „Projektēšanas pakalpojumi APP Dārzkopības institūta Eksperimentālo produktu prototipu izstrādņu ražotnei”
Iepirkums tiek veikts ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.4. pasākuma “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” projekta "LLU pētniecības un attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana" ietvaros.

Laika posms, līdz kuram var iesniegt piedāvājumus – 2017. gada 30. janvāris, plkst. 10:00.
Kontaktpersonas  par līguma priekšmetu:

Nr. Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Atbildīgie par:
1 Evija Mizga Iepirkumu komisijas locekle 63722294 evija.mizga@llu.lv Nolikumu
2 Dalija Segliņa

Baiba Skrebele
Vadošā pētniece Direktores vietniece 26482677   29126471 dalija.seglina@llu.lv   baiba.skrebele@llu.lv  Tehnisko specifikāciju

Fakss visām kontaktpersonām: 63781718.

Iepirkuma Nolikums pieejams šeit.

Objekta topogrāfija pieejama šeit.

Publicēts: 17.01.2017.

Izrakstu no 2017.gada 30.janvāra DI iepirkumu komisijas sēdes protokola Nr. 1/2  skatīt šeit.