Direktore

Inese Ebele

Tālrunis:
+371 29466525

e-pasts:
inese.ebelellu.lv  

Kontakti

APP “Dārzkopības institūts”
Juridiskā adrese: Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701

Tālruņi: 63722294, 28650011 (mob.)
            29126471 (stādu tirdzniecība)
            29196201 (augļu un pārstrādes produktu tirdzniecība)
            26408655 (dārza, ceriņu parka, muzeja apmeklēšana,
                            ceriņu svētki)
            63707347, mob. 25621025 (galvenā grāmatvede)
            63707045 (inženieris)

Fakss: 63781718

e-pasts: darzkopibas.institutsllu.lv
(darbinieku e-pasti veidoti kā vards.uzvardsllu.lv)

web: www.di.llu.lv

         www.darzkopibasinstituts.lv

         www.dobelescerini.lv  

Institūta rekvizīti:

Reģistrācijas Nr.: LV 90002127692
Norēķinu konts: LV62 TREL 9160 4930 0000 0
Valsts Kase, TRELLV22

Kā mūs atrast:


View Latvia State Institute of Fruit-Growing in a larger map