Atrašanās vieta

Dobele

Institūts  atrodas 70 km no Rīgas, Dobeles pievārtē – vietā, kur Austrumkurzemes augstiene pāriet Zemgales līdzenumā.

Karte

Darba laiks:

8oo - 17oo

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

9oo - 16oo

Publiskie gada pārskati:

2006.gads

2007.gads

2008.gads

2009.gads

2010.gads

2011.gads

2012.gads

2013.gads

2014.gads

2015.gads

2016.gads


APP "Dārzkopības institūts"
NOLIKUMS


LLU APP "Dārzkopības institūts" ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
2015.-2020.


Dārzkopības institūta darba samaksas noteikšanas vadlīnijas


INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDĪBAS NOTEIKUMI

Par mums

Dārzkopības institūts kā pastāvīga institūcija – ar nosaukumu “Valsts Dobeles Dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacija“ (DDSIS) tika izveidota 1995.gadā, atdalot to ar 35 ha lielu dārzu no Dobeles Augļkopības izmēģinājumu saimniecības. 2006.gadā DDSIS tika reorganizēts par Latvijas valsts augļkopības institūtu un 2016. gadā par Dārzkopības institūtu. Šobrīd tas atrodas LLU pārziņā.

Atrašanās vieta:  Institūts  atrodas 70 km no Rīgas, Dobeles pievārtē – vietā, kur Austrumkurzemes augstiene pāriet Zemgales līdzenumā. Klimatiskie apstākļi augļkopībai šajā rajonā piemēroti, tāpēc iespējams audzēt arī augļaugu kultūras un šķirnes, kuru audzēšana Latvijā ne visur padodas: bumbieres, saldos ķiršus, aprikozes, persikus utt. Vidējais nokrišņu daudzums gadā ir 560 mm, kas ir mazāks nekā daudzos citos Latvijas rajonos. Gada aktīvo temperatūru summa 2423C, bet absolūtais temperatūras minimums: -36C, kas gan novērojams tikai reizi 5 – 10 gados. Veģetācijas periodā vislielākais nokrišņu daudzums ir jūlijā, bet sausākie ir maijs un augusts. Saulaino stundu skaits gadā ir 1922 h. Dārzos ir neitrālas vai vāji sārmainas (pH 6,7 – 7,4) smilšmāla augsnes.  

Institūts ir vadošā zinātniskā institūcija Latvijas augļkopības nozarē. Tas izveidojies par Latvijas augļkopības zinātnes centru, kur tiek veikti nozarei aktuāli un prioritāri zinātniskie pētījumi. Pētījumu rezultāti rekomendāciju, jaunu produktu vai inovatīvu tehnoloģiju veidā regulāri tiek nodoti Latvijas komercaugļkopjiem un pārtikas ražošanas uzņēmumiem, cieši sadarbojoties ar Latvijas Augļkopju Asociāciju (LAA), publicējot rakstus nozares žurnālos un izdodot grāmatas.

Uz 2013.gada 31. decembri Institūtā pastāvīgi strādāja 62 darbinieki, no tiem 29 pilna laika zinātniskais personāls (t.sk. 18 (16 PLE) lauksaimniecības, bioloģijas, inženierzinātņu un ķīmijas doktori, 12 (9,7 PLE) maģistri, t.sk., 8 (7,7 PLE) doktoranti un 1 maģistrants). 30% zinātniskā personāla vecums nepārsniedz 35 gadus.

Darbības virzieni

Kopš neatkarīgas zinātniskās institūcijas izveidošanas Institūta darbība attīstījusies un turpinās šādos darbības virzienos:

I. Zinātniskā darbība augļkopības un veselīgas pārtikas jomā, nodrošinot ekspertīzi augļkopības un pārtikas nozaru attīstības politikas izstrādei un zinātnisko pamatojumu tās īstenošanai, kā arī veicinot zinātnes un izglītības integrētu attīstību.

II. Latvijas augļu koku, ogulāju un ceriņu ģenētisko resursu aizsardzība un to ilgtspējīga izmantošana.

III. Sadarbība ar Latvijas lauksaimniecības nozares interešu grupām un atsevišķiem uzņēmumiem augļkopības un veselīgas pārtikas ražošanas jomās.

IV. Ar zinātnisko pētniecību tieši nesaistīta darbība saskaņā ar institūta darbības mērķi.

 
Institūta darbības virzieni ir savstarpēji saistīti un viens otru papildina.