Bioloģiskā lauksaimniecība

Citas saites

Noderīgas saites

Valsts institūcijas

Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju centrs (LLKC)

Latvijas tirgus veicināšanas centrs

Latvijas Zinātņu padome (LZP)

LR Izglītības un zinātnes ministrija (IZM)

LR Zemkopības Ministrija (ZM)

Valsts augu aizsardzības dienests

Nevalstiskās organizācijas

Latvijas Augļkopju Asociācija (LAA)

Izglītības iestādes

Bulduru dārzkopības vidusskola

Latvijas lauksaimniecības universitāte

LLU Agrobiotehnoloģijas institūts

LLU Agronomisko analīžu zinātnisko laboratorija

LLU Ekonomikas fakultāte

LLU Lauksaimniecības fakultāte

LLU Mehanizācijas institūts

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte

LLU Ūdens un zemes institūts

Latvijas Universitāte

LU Bioloģijas fakultāte

LU Bioloģijas institūts

LU Ķīmijas fakultāti

LU Bioloģijas fakultātes Augu molekulārās ģenētikas grupa

Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Tehniskā universitātes
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Lietišķo datorsistēmu institūts
Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra

Pētnieciskās institūcijas

Agroķīmisko pētījumu centrs

Ģenētisko resursu centrs

Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs (LAAPC)

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Latvijas valsts mežzinātnes institūts „Silava”

Organiskās sintēzes institūts

Pūres Dārzkopības Pētījumu centrs

Reģionālās un pašvaldību institūcijas

Dobeles novada pašvaldība

Zemgales plānošanas reģions

Starptautiskā sadarbība

Aiovas Štata Universitāte, ASV

Čehijas Dārzkopības selekcijas institūts Holovousē

Dārzkopības izmēģinājumu centrs Ullensvangā (Norvēģija)

ECPGR - Eiropas augu ģenētisko resursu sadarbības programmas (European cooperative programme for crop genetic resources networks):
- Prunus, Malus un Pyrus darba grupas

EU CPVO (ES Augu šķirņu birojs)

EUCARPIA - Eiropas augu selekcijas zinātnes asociācija (European association for research on plant breeding).

EUFRIN - Eiropas Augļu pētniecības institūtu apvienība (European Fruit Research Institute Network)

European Plant Genetic Resources Search Catalogue

FAO (Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācija)

Igaunijas Dārzkopības institūts Polli

ISHS - Starptautiskā Dārzkopības zinātnes asociācija (International Society for Horticultural Science)

Lietuvas Dārzkopības institūts Babtai

Mičiganas Štata Universitātes Dārzkopības katedra, ASV

NordGen

Skiernevices Dārzkopības institūts (Polija)

UPOV (Starptautiska apvienība jauno augu šķirņu aizsardzībai)

Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte