Grāmatas

 

Publikācijas

Zinātniskās

Populārzinātniskās

Izdotās grāmatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferenču krājumi

 

Sasniegumi

Patenti:

Krūmcidoniju sukādes, patenta Nr. LV 12779 B, 2001

Dzērveņu sukādes, patenta Nr. LV 13468, 2006

LR PV, 2010., patenta Nr. 14113, „Fermentētu auzu šķīstošās frakcijas izmantošanas paņēmiens dzēriena ražošanas tehnoloģijā”. (Patenta pieteicējs - LLU, līdzautors - LVAI)

LR PV, 2010., patenta Nr. 14095, „Paņēmiens vistas fileja ar dārzeņu-augļu piedevu pagatavošanai vakuumiepakojumā (Sous vide iepakojumā)”. (Patenta pieteicējs - LLU, līdzautors - LVAI)

Smiltsērkšķu nektāra iegūšanas tehnoloģija, patenta Nr. 14129, 2010

  LR PV, 2014., patenta Nr. 14835, "Ābeļu un bumbieru somaklonālās mainības agrīnas diagnostikas paņēmiens". (Patenta pieteicējs - LVAI, līdzautors - Pūres DPC)

Reģistrētās šķirnes

LVAI reģistrētās šķirnes

Jaunāko ābeļu šķirņu apraksti


Apbalvojumi, atzinības

  Trīszvaigžņu ordenis

- Māra Skrīvele (V pakāpe, 1999)

LR Atzinības Krusta 5.pakāpes ordenis

- Edīte Kaufmane (2006)

LR Ministru kabineta balva

- Edīte Kaufmane (2006)
- Māra Skrīvele (2010)

LR Zemkopības ministrijas „Medaļa par centību”

- Māra Skrīvele (2005)
- Silvija Ruisa (2006)
- Edīte Kaufmane (2006)
- Dalija Segliņa (2010)

Konkursa Sējējs apbalvojums

- Māra Skrīvele (1996)
- Dalija Segliņa, Baiba Skrebele (2004)
- Edīte Kaufmane (2004)
- Edgars Rubauskis (2005)
- Sarmīte Strautiņa (2007)
- Laila Ikase, Silvija Ruisa (2008)

LR ZM atzinības raksts

- Dalija Segliņa, Vizma Strazdiņa (2006)
- Laila Ikase (2006)

LZA un LLMZA Pauļa Lejiņa balva

- Māra Skrīvele (par intensīvas augļkopības zinātnisko pamatu izstrādi Latvijas apstākļos, 2002)

Latvijas Zinātņu akadēmijas, SIA „Itera Latvija”, Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas Izglītībai, zinātnei un kultūrai balva

- Edīte Kaufmane (2004)

LZA 10 zinātnes sasniegumu sarakstā

- Edīte Kaufmane (2005)
- Dalija Segliņa (2005, 2012)
- Silvija Ruisa (2012)

Dobeles rajona Atzinības raksts

- Edīte Kaufmane, Māra Skrīvele (2008)

  Dobeles rajona padomes Goda diploms

- Gunārs Lācis (2006)

Dobeles pilsētas Atzinības raksts

- Laila Ikase

Dobeles pilsētas goda raksts

- Sarmīte Strautiņa
- Inese Šinta


Publikācijas

189 - zinātniskās, t sk. 12 SCI publikācijas

266 - populārzinātniskās publikācijas

Monogrāfijas:

Skrīvele M., Ikase L. 2013. Latvijas ābeles. Rīga: Jumava, 136 lpp.

Skrīvele M., Rubauskis E., Strautiņa S. u.c. 2012. Ceļvedis komercaugļkopībā. Dobele: LVAI, 188.lpp

Strautiņa S., Kaufmane E. 2011. Dobeles ceriņi. Rīga: Jumava, 96.lpp. 

Skrīvele M., Rubauskis E., Strautiņa S. 2011. Augļu koku un ogulāju veidošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 96.lpp.

Ruisa S., Kaufmane E. 2008. Ķiršu, aprikožu un persiku šķirnes. Latvijas Pomoloģija,  Izd. Latvijas Valsts Augļkopības institūts, 216 lpp.

Kārkliņš J., Skrīvele M., Kaufmane E., Ikase L. 2007. Plūmju šķirnes. LVAI, Dobele, 204 lpp.

Skrīvele M., Strautiņa S., Ikase L., Kaufmane E., Ruisa S. u.c. 2000. Intensīvas augļkopības rokasgrāmata. Valsts Dobeles DSIS, Dobele, 281 lpp.

Skrīvele M., Ikase L., Kaufmane E., Blukmanis M., Strautiņa S., Ruisa S. u.c. 1999. Ilustrēts augļu koku un ogulāju šķirņu katalogs. Valsts Dobeles DSIS, Dobele, 323 lpp.
 
Skrīvele M., Kaufmane E. 1999. Augļkopība// Latvijas lauksaimniecības zinātniskie pamati (red. V.Strīķis), LLU, lpp. 4.36-4.38, 5.42-5.47, 11.33-11.34, 17.17-17.18.