Struktūra

Dārzkopības institūta zinātniskā padome:

Dr. biol. Edīte Kaufmane (DI ZP priekšsēdētāja)
Ph D Gunārs Lācis (vadošais pētnieks, DI ZP priekšsēdētājas vietnieks)
Dr. agr. Līga Lepse (vadošā pētniece,  DI ZP priekšsēdētājas vietniece)
Dr. biol. Laila Ikase (vadošā pētniece)
Ph D Inga Moročko-Bičevska (vadošā pētniece)
Dr. oec. Irina Pilvere (LLU rektore)
Dr. agr. Edgars Rubauskis (vadošais pētnieks)
Dr. sc. ing. Dalija Segliņa (vadošā pētniece)
Dr. biol. Sarmīte Strautiņa (vadošā pētniece)
Dr. agr. Daina Feldmane (pētniece)
Dr. agr. Valda Laugale (pētniece)

Dārzkopības institūta konsultatīvā padome (padomes nolikums):

Zemkopības ministrija – M.agr. Ilze Slokenberga
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  - Dr. agr. Dace Šterne
Latvijas Universitāte - Ph D Nils Rostoks
Latvijas Zinātņu akadēmija - Dr.biol.hab. Īzaks Rašals
Latvijas Augļkopju asociācija - Māra Rudzāte
Biedrība „Latvijas Dārznieks” - Mārīte Gailīte
Latvijas Stādu audzētāju biedrība - Andrejs Vītoliņš
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija -  Ilze Zuimča
Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija - Gints Strazdiņš
Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs - M.agr. Regīna Rancāne
Ģenētisko resursu centrs - Ph D Dainis Edgars Ruņģis
Dobeles novada pašvaldība -  Andrejs Spridzāns
Tukuma Novada Dome -  Santa Heimane