Mēs Dobelē, Dobele ap mums...

Dobele 

Dobeles novadsPiedāvājam

stādu tirdzniecība


Ēdīsim Latvijas produktus!!!

LVAI piedāvājumu skatīt šeit.

Sazināties, lai precizētu pieejamību, tel. 29196201
 

Tirdzniecība notiek katru darba dienu no 8.00 līdz 17.00 LVAI augļu glabātuvē. Iespējama vienošanās par produkcijas piegādi. Kontaktinformācija - noliktavas pārzine 29196201.

 

Pasākumi

3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
 
  „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”    
Riga - Dobele,
17–19 August 2016


INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE   „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”     Riga - Dobele, August 22-24, 2012

 


COST 873
Annual WG and MC Meeting

13-15 September 2010, Jūrmala, Latvia

Abstract book

Some photos...


INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE   „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”     Jurmala - Dobele, May 28-31, 2008

 

Locations of visitors to this page

 

Jaunumi

Informācija lejuplādei pieejama šeit.


Piektdien 13. oktobrī Zemkopības ministrijā tika pasniegti ministrijas un valdības augstākie apbalvojumi.
ZM Atzinības rakstu par ieguldījumu institūta saimnieciskās darbības veicināšanā, dārza sakopšanas un uzturēšanas darbu sekmīgā organizēšanā saņēma institūta direktora vietniece Baiba Skrebele. Ministru kabineta atzinības rakstu par nozīmīgu devumu augļkopības nozares attīstībā saņēma Latvijas Valsts augļkopības institūts.


30. novembrī Institūts ieguvis jaunu doktoru!

Promocijas darbu par tēmu "Jāņogu ģints augiem kaitīgo Cecidophyopsis ģints pumpurērču sugu sastāvs, izplatība un saistība ar saimniekaugiem Latvijā"  (ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālās bibliotēkas mājas lapā) aizstāvējis LVAI pētnieks Arturs Stalažs, iegūstot lauksaimniecības doktora zinātnisko grādu.


Sējejs 2015

Piektdien 16. oktobrī Nacionālajā bibliotēkā notikušajā "Sējējs 2015" svinīgajā pasākumā jau 22. gadu tika pasniegtas balvas vairākās nominācijās. Šogad tās bija astoņas. Balvas pasniedza Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, ZM valsts sekretāte Dace Lucaua.

Nominācijā "Jaunais zinātnieks" laureāta nosaukumu un galveno balvu- bronzas statueti astoņu pretendentu konkurencē saņēma mūsu institūta pētniece, Dr.agr. Ilze Grāvīte par savu promocijas darbu "„Dažādu faktoru ietekme uz plūmju (Prunus domestica L.) augšanu un attīstību, ražu un augļu kvalitāti”.

Augļkopjiem piektdien bija dubultsvētki, jo otru augstāko apbalvojumu šajā nominācijā saņēma Pūres DPC pētniece Dr. agr. Valda Laugale.


“Ābolu diena un Ražas svētki”

Ar vasarīgu laiku un kuplu apmeklētāju skaitu aizvadīta Ābolu diena, ko rīkoja LVAI sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību.

Dobeles Amatu mājā vēl joprojām skatāma  Latvijas Valsts augļkopības institūta rīkotā augļu un pārstrādes produkcijas izstāde.

Jau 4. reizi tika pasniegts augstākais apbalvojums augļkopībā “Ābolu ordenis”, šogad Latvijas Augļkopju asociācijas vadītājai Mārai Rudzātei.


Veiksmīgi norit darbi pie jauna laboratorijas korpusa būvniecības projekta "Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskas bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros", vienošanas Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002, 2.1.aktivitātes īstenošanas ietvaros. Būvdarbus veic SIA "Kvintets M".

Šobrīd izbūvēta ēkas nesošā daļa, noslēguma fāzē ir ēkas ārsienu siltināšana uzsākt to armēšana, tiek veikti iekšdarbi (pabeigts iekšējais apmetums, tiek izbūvētas starpsienas, uzsākta sienu apdare, turpinās elektrības, vājstrāvu un cauruļvadu iebūve) un siltināšanas darbi tehniskajā stāvā uz ēkas jumta. Lēzenā jumta daļa ir nosiltināta un uzklāta seguma  pamatkārta.

Spāru svētki 1. oktobrī


Veiksmīgi norit ZM finansētā LVAI projekta sadaļa "Par atbalstu materiālās bāzes pilnveidošanai zinātniskiem pētījumiem un laboratorisko analīžu nodrošināšanai 2015. gada" (līguma Nr. 120515/S 46 no 12.05.2015.) īstenošana.

Projekta ietvaros tiek  īstenotas 2 aktivitātes:
1. Veikts LVAI ēkas kapitālais remonts;
2. Uzlabota materiāli tehniskā bāze pētījumu veikšanai Pūrē pēc reorganizācijas un Dārzkopības institūta izveides (dārza kopšanas tehnikas iegāde, apgaismojuma iekārtu iegāde  meristēmas augu audzēšanas telpā, datortehnikas un programmu atjaunināšana).

1. aktivitātes ietvaros   notiek LVAI laboratoriju korpusa kapitālais remonts – pabeigta ēkas fasādes siltināšana, jumta nomaina un siltināšana;  katlu mājas rekonstrukcija.
Darbus veic SIA "Kvintets M".

Pabeigta ēkas fasādes siltināšana un jumta nomaiņa.

Veikta katlu mājas pārbūve, apvienojot abu laboratoriju ēku apkures sistēmas. 1. oktobrī pieslēgta gāze un uzsākta ēku apsilde.


Veiksmīgi noslēgusies ZM finansētā LVAI projekta sadaļas "Par atbalstu materiālās bāzes pilnveidošanai zinātniskiem pētījumiem un laboratorisko analīžu nodrošināšanai 2014. gadā" (līguma Nr. 131014/276 no 13.10.2014.) īstenošana. Projekta ietvaros īstenotas 3 aktivitātes:

1. Lauka izmēģinājumu kopšanas inventāra iegāde;
2. Laboratorijas iekārtu un instrumentu iegāde, t.sk. augļu eksperimentālās pārstrādes centra ventilācijas un dzesēšanas sistēmas rekonstrukcija ar iebūvētiem velkmes skapjiem u.c.;
3. Transformatoru apakšstacijas (20/0,42 kV) izbūve un pieslēguma nodrošināšana.

1. aktivitātes ietvaros   iegādāts apdobju rušinātājs, nažu pļaujmašīna, divkorpusu maiņvērsēja arkls, lāpstotājs, mehāniskais augļaizmetņu retinātājs un minitraktors 20 ZS ar agregātiem, kas ļauj nodrošināt lauka izmēģinājumu kopšanu ar kvalitatīviem, integrētai audzēšanai piemērotiem agregātiem.
2. aktivitātes ietvaros veikta ventilācijas sistēmas rekonstrukcija un izbūve esošajā laboratoriju korpusā. Būvdarbus īstenoja  SIA "Kvintets M".
3.aktivitātes ietvaros izbūvēta transformatoru apakšstacija.

Uz ēkas jumta izbūvēta tehniskā telpa, kurā izvietoti ventilācijas un dzesēšanas sistēmas agregāti.

Visā laboratoriju ēkā, t.sk. augļu eksperimentālajā pārstrādes cehā,  izbūvēta ventilācijas sistēma.

Izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija, kas bija nepieciešama, jo sakarā ar jaunās ēkas būvniecību, palielinās LVAI elektrības patēriņa apjomi.

Iegādāta dārza kopšanas tehnika: Lāpstotājs jeb augsnes racējs "Celli" (attēls pa kreisi).

Nažu pļaujmašīna "Perfect" ar uz sāniem izbīdāmiem spārniem (pļaušanas mehānismiem) un maiņvērsējarkls (attēls pa labi).

Ziedpumpuru un ziedu retinātājs "Elektro'Liv".


APP Latvijas Valsts augļkopības institūtā 2015. gadā tiks  īstenots projekts „Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana" saskaņā ar MK noteikumu projekta TA -148  9.pielikumā "Lauksaimniecībā izmantojamie zinātnes pētījumi",  atbalstītajiem pētījumu virzieniem.

Projekta izpildes termiņš (gadi): 2015-2020

Projekta mērķis:  
Izdalīt un pārbaudīt  integrētajai audzēšanai perspektīvas  ogulāju šķirnes dažādos Latvijas reģionos;  izvērtēt un  pilnveidot  tām piemērotākās   audzēšanas tehnoloģijas, lai  nodrošinātu augstāku ražību un ražas kvalitāti.

Projekta rezultāti līdz 2015.gada 12.decembrim tiks publicēti mājas lapā
www.lvai.lv un būs pieejami bez atlīdzības visiem uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē.

Publicēts 04.02.2015.


APP Latvijas Valsts augļkopības institūtā 2015. gadā tiks  īstenots projekts "Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde" saskaņā ar MK noteikumu projekta TA-148  9.pielikumā "Lauksaimniecībā izmantojamie zinātnes pētījumi",  atbalstītajiem pētījumu virzieniem.

Projekta izpildes termiņš (gadi): 2015-2020

Projekta mērķis: Pārbaudīt dažādos Latvijas reģionos un izdalīt jaunas, integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotas ābeļu, plūmju un ķiršu šķirnes un potcelmus; izstrādāt to audzēšanas tehnoloģijas, tā radot potenciālu ekonomiski efektīvai ražošanai.

Projekta izpildītāji: Latvijas Valsts augļkopības institūta un Pūres Dārzkopības pētījumu centra zinātnieki

Projekta rezultāti līdz 2015.gada 12.decembrim tiks publicēti mājas lapā
www.lvai.lv un būs pieejami bez atlīdzības visiem uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē.

Publicēts: 04.02.2015.


INFORMĀCIJA MASU MEDIJIEM  

Latvijas Valsts Augļkopības institūtā sadarbībā ar komercuzņēmumu SIA „Puratos Latvia” no 02.01. - 30.12. 2014.g. realizēts Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēts projekts „Inovatīvu augļu un ogu pārstrādes tehnoloģiju izstrāde” (Nr.2013/0059/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/022).

Projekta mērķis: sekmēt jaunu tehnoloģiju izstrādi no vietējiem resursiem ražotu pārtikas produktu konkurētspējas paaugstināšanai reģionālajos un globālajos tirgos.

Projekta ietvaros risināti jautājumi par augļu un ogu pārstrādes uzņēmumu ražošanas efektivitātes paaugstināšanu, ieviešot jaunas tehnoloģijas un radot vietējā un starptautiskā tirgū konkurētspējīgus produktus.

Pētniecības ietvaros iegūtas zināšanas par vietējās izcelsmes izejvielu - ķiršu un zemeņu kvalitāti – to ķīmiskā sastāva izmaiņām augļu/ogu piedevu ražošanas procesā. Izdalītas rūpnieciskai pārstrādei piemērotas vietējās augļu un ogu šķirnes ar atbilstošām raksturojošām īpašībām. Projekta rezultātā izstrādāta jauna aseptisku un neaseptisku augļu un ogu piedevu ražošanas tehnoloģija, kura nodrošinās iespēju rūpnieciskās ražošanas apstākļos saražot produkciju, saglabājot augļu un ogu garšu, krāsu un smaržu, kā arī mazinot/novēršot mikrobioloģisko piesārņojumu. SIA „Puratos Latvia” turpinās darbu pie jaunās tehnoloģijas ieviešanas ražošanā. Projekta zinātniskie rezultāti apkopoti divās publikācijās, kā arī par tiem ziņots četrās starptautiskās konferencēs ar mutiskiem un stenda referātiem.

Sagatavoja: D. Segliņa (05.01.2015.) Plašākai informācijai: www.lvai.lv; www.puretaste.lv; www.puratos.lv


APP Latvijas Valsts augļkopības institūts 2015. gadā turpina īstenot projektu "Ābeļu un aveņu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai", kas atbalstīts no MK Noteikumu Nr. 1524 3.5. apakšnodaļas "Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas".

Projekta mērķis - veikt ābeļu un aveņu selekcijas materiāla izvērtēšanu, lai iegūtu jaunas Latvijas apstākļiem piemērotas šķirnes integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai.
Projekta rezultāti līdz 2015.gada 31.decembrim tiks publicēti mājas lapā http://www.lvai.lv/Selekcijas_programma.html un būs pieejami bez atlīdzības visiem uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē.

Projekta izpildes termiņš (gadi): 2015-2020

Publicēts: 05.01.2015.

APP Latvijas Valsts augļkopības institūts 2015. gadā turpina īstenot projektu "Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma", kas atbalstīts no MK Noteikumu Nr. 1524 3.2. apakšnodaļas “Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei”.

Projekta mērķis - saglabāt augļaugu ģenētiskos resursus.
Projekta rezultāti līdz 2015.gada 31.decembrim tiks publicēti mājas lapā http://www.lvai.lv/Genetiskie_resursi.html un būs pieejami bez atlīdzības visiem uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē.

Publicēts: 05.01.2015.


Visas ar LVAI saistītās ziņas un jaunumus skatīt ziņu arhīvā vai sociālajos tīklos:

 

   


Par mums raksta un runā

"“Sējēja” raža" // Latvijas Avīze, 2015.gada 19.oktobris
"Dobelē aizvadīta 5. Ābolu diena" // Latvijas Televīzija, 2015.gada 4.oktobris
"Dobelē rada jaunus augļu produktus: “labos” makaronus, rabarberu šampanieti, mežrozīšu našķus" //  Latvijas Avīze, 2015.gada 29.jūnijs
"Pētera Upīša dārzā aizvadītas rudens lauku dienas" //Dobeles Ziņas, 2014.gads
"Augļkopības institūtā ar milzīgu apmeklētāju skaitu noritējis ikgadējais klasiskās mūzikas koncerts Dobeles ceriņu dārzā" // Zemgales Ziņas, 2014.gada 24.maijs
"Latvijā audzētu smiltsērkšķu dzinumos atklāj vērtīgas vielas" // Latvijas avīze, 2013.gada 15.jūlijs
"Dobeles ceriņdārza režisore Sarmīte Strautiņa" // Diena, 2013.gada 31.maijs
"Ceriņlaika burvība Dobelē" // Delfi, 2013.gada 27.maijs
"Dobeles ceriņu dārzā notiks pavasara koncerts" // Delfi, 2013.gada 20.maijs
"Ziedu laiks Dobeles daiļdārzos" // Latvijas Avīze, 2013.gada 23.maijs
Es savai zemītei // 2013.gada 26.janvāris
"Zinātnes lielākie sasniegumi 2012" // Ilustrētā Zinātne, 2013.gada februāris (85)
"Ābolu diena" Dobelē // Latvijas Avīze, 2012.gada 7.oktobris
Izstāde "Riga Food 2012" // avideo, 2012.gada 10.septembris
"Doktora grādu lauksaimniecībā ieguvušas vēl divas zinātnieces"// Zemgales ziņas, 2012.gada 4.septembris
"Es savai zemītei"// LTV 1, 2012.gada 23.aprīlis
"Eiropa - notikums" Imants Austriņš // Latvijas Radio 2, 2012.gada 17.aprīlis
"Bumbieru - kadiķu rūsa" // Stādu audzētāju biedrība, 2012.gada 31.marts
"Atgriezties laukos ābeļdārza dēļ" / Latvijas Avīze, 2012.gada 5.marts
"Augļkopjiem otrā atmoda" // Zemgales Ziņas, 2012.gada 1.marts
"Augļkopjiem talkā nāk ceļvedis" // Zemgale, 2012.gada 1.marts
"Latvijā sāk ražot bioloģisko pārtiku bērniem - Rūdolfs" // Delfi, 2012.gada 2.februāris
"Izaudzēta ērkšķoga bez ērkšķiem" // Latvijas Avīze, 2012.gada 16.janvāris,
"Latvijā izaudzē ērkšķogu šķirni gandrīz bez ērkšķiem" // Delfi, 2012.gada 16.janvāris
Izstāde „Āboli ziemas mirdzumā” // Latvijas Avīze, 2012.gada 11.janvāris, skat. video.
"Dabas muzejā izstāde - vienkopus 100 ābolu šķirnes " // Diena, 2012.gada 11.janvāris