Mēs Dobelē, Dobele ap mums...

Dobele 

Dobeles novadsPiedāvājam

stādu tirdzniecība


Ēdīsim Latvijas produktus!!!

LVAI piedāvājumu skatīt šeit.

Sazināties, lai precizētu pieejamību, tel. 29196201
 

Tirdzniecība notiek katru darba dienu no 8.00 līdz 17.00 LVAI augļu glabātuvē. Iespējama vienošanās par produkcijas piegādi. Kontaktinformācija - noliktavas pārzine 29196201.

Pasākumi

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE   „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”     Riga - Dobele, August 22-24, 2012

 


COST 873
Annual WG and MC Meeting

13-15 September 2010, Jūrmala, Latvia

Abstract book

Some photos...


INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE   „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”     Jurmala - Dobele, May 28-31, 2008

 

Locations of visitors to this page

 

Jaunumi

Līdzsvarota lauksaimniecība 2015

Šī gada 19.-20.februārī notiks LLU Lauksaimniecības fakultātes, Latvijas Agronomu biedrības, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Valsts lauku tīkla organizētā zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota lauksaimniecība 2015".

Ar mutiskajiem ziņojumiem institūtu tajā pārstāvēs: 

V.Radenkovs. Tokoferola un tokotrienola saturs kviešu un rudzu klijās.
J.Volkova, K. Juhņeviča-Radenkova. Ābolu rūgtā puve – dažādi ierosinātāji, divas dažādas slimības.
B.Lāce. Perspektīvo bumbieru hibrīdu atlase.
D.Feldmane. Lapaino spraudeņu apsakņošanos veicinoši paņēmieni kauleņkoku potcelmiem.
D.Segliņa, I. Krasnova, A. Olšteine, D. Feldmane. Kopējais fenolu, antocianīnu un tanīnu saturs skābo ķiršu augļos un spiedpaliekās.
V.Pole. Slāpekļa mēslojuma ietekme uz vainaga veidošanos ābelēm.
E.Rubauskis, M. Skrīvele. Pret kraupi izturīgo šķirņu augums un raža šķeldu mulčas un potcelmu ietekmē pirmajos augšanas gados
K.Juhņeviča-Radenkova. Uzglabāšanas tehnoloģiju ietekme uz ābolu kvalitāti.
A.Stalažs. Smiltsērkšķu audzēšanas stāvoklis Latvijā: audzēšanas apstākļi un kaitēkļi.


APP „Latvijas Valsts augļkopības institūts” ir uzsācis projekta “Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai” īstenošanu. Saskaņā ar iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādes iepirkumu projekta īstenošanas nodrošināšanai, nupat uz LVAI ir atceļojis pirmais pirkums – koši zaļš AVANT mini traktors!


APP Latvijas Valsts augļkopības institūtā 2015. gadā tiks  īstenots projekts „Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana" saskaņā ar MK noteikumu projekta TA -148  9.pielikumā "Lauksaimniecībā izmantojamie zinātnes pētījumi",  atbalstītajiem pētījumu virzieniem.

Projekta izpildes termiņš (gadi): 2015-2020

Projekta mērķis:  
Izdalīt un pārbaudīt  integrētajai audzēšanai perspektīvas  ogulāju šķirnes dažādos Latvijas reģionos;  izvērtēt un  pilnveidot  tām piemērotākās   audzēšanas tehnoloģijas, lai  nodrošinātu augstāku ražību un ražas kvalitāti.

Projekta rezultāti līdz 2015.gada 12.decembrim tiks publicēti mājas lapā
www.lvai.lv un būs pieejami bez atlīdzības visiem uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē.

Publicēts 04.02.2015.


APP Latvijas Valsts augļkopības institūtā 2015. gadā tiks  īstenots projekts "Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde" saskaņā ar MK noteikumu projekta TA-148  9.pielikumā "Lauksaimniecībā izmantojamie zinātnes pētījumi",  atbalstītajiem pētījumu virzieniem.

Projekta izpildes termiņš (gadi): 2015-2020

Projekta mērķis: Pārbaudīt dažādos Latvijas reģionos un izdalīt jaunas, integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotas ābeļu, plūmju un ķiršu šķirnes un potcelmus; izstrādāt to audzēšanas tehnoloģijas, tā radot potenciālu ekonomiski efektīvai ražošanai.

Projekta izpildītāji: Latvijas Valsts augļkopības institūta un Pūres Dārzkopības pētījumu centra zinātnieki

Projekta rezultāti līdz 2015.gada 12.decembrim tiks publicēti mājas lapā
www.lvai.lv un būs pieejami bez atlīdzības visiem uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē.

Publicēts: 04.02.2015.


INFORMĀCIJA MASU MEDIJIEM  

Latvijas Valsts Augļkopības institūtā sadarbībā ar komercuzņēmumu SIA „Puratos Latvia” no 02.01. - 30.12. 2014.g. realizēts Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēts projekts „Inovatīvu augļu un ogu pārstrādes tehnoloģiju izstrāde” (Nr.2013/0059/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/022).

Projekta mērķis: sekmēt jaunu tehnoloģiju izstrādi no vietējiem resursiem ražotu pārtikas produktu konkurētspējas paaugstināšanai reģionālajos un globālajos tirgos.

Projekta ietvaros risināti jautājumi par augļu un ogu pārstrādes uzņēmumu ražošanas efektivitātes paaugstināšanu, ieviešot jaunas tehnoloģijas un radot vietējā un starptautiskā tirgū konkurētspējīgus produktus.

Pētniecības ietvaros iegūtas zināšanas par vietējās izcelsmes izejvielu - ķiršu un zemeņu kvalitāti – to ķīmiskā sastāva izmaiņām augļu/ogu piedevu ražošanas procesā. Izdalītas rūpnieciskai pārstrādei piemērotas vietējās augļu un ogu šķirnes ar atbilstošām raksturojošām īpašībām. Projekta rezultātā izstrādāta jauna aseptisku un neaseptisku augļu un ogu piedevu ražošanas tehnoloģija, kura nodrošinās iespēju rūpnieciskās ražošanas apstākļos saražot produkciju, saglabājot augļu un ogu garšu, krāsu un smaržu, kā arī mazinot/novēršot mikrobioloģisko piesārņojumu. SIA „Puratos Latvia” turpinās darbu pie jaunās tehnoloģijas ieviešanas ražošanā. Projekta zinātniskie rezultāti apkopoti divās publikācijās, kā arī par tiem ziņots četrās starptautiskās konferencēs ar mutiskiem un stenda referātiem.

Sagatavoja: D. Segliņa (05.01.2015.) Plašākai informācijai: www.lvai.lv; www.puretaste.lv; www.puratos.lv


APP Latvijas Valsts augļkopības institūts 2015. gadā turpina īstenot projektu "Ābeļu un aveņu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai", kas atbalstīts no MK Noteikumu Nr. 1524 3.5. apakšnodaļas "Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas".

Projekta mērķis - veikt ābeļu un aveņu selekcijas materiāla izvērtēšanu, lai iegūtu jaunas Latvijas apstākļiem piemērotas šķirnes integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai.
Projekta rezultāti līdz 2015.gada 31.decembrim tiks publicēti mājas lapā http://www.lvai.lv/Selekcijas_programma.html un būs pieejami bez atlīdzības visiem uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē.

Projekta izpildes termiņš (gadi): 2015-2020

Publicēts: 05.01.2015.

APP Latvijas Valsts augļkopības institūts 2015. gadā turpina īstenot projektu "Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma", kas atbalstīts no MK Noteikumu Nr. 1524 3.2. apakšnodaļas “Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei”.

Projekta mērķis - saglabāt augļaugu ģenētiskos resursus.
Projekta rezultāti līdz 2015.gada 31.decembrim tiks publicēti mājas lapā http://www.lvai.lv/Genetiskie_resursi.html un būs pieejami bez atlīdzības visiem uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē.

Publicēts: 05.01.2015.


Turpinās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” projekta „Selekcionāra P.Upīša piemiņas muzeja ēkas rekonstrukcija un labiekārtošana”, Nr.13-06-L32300-000014, īstenošana, kura ietvaros paredzēta piebūves būvniecība, ēkas siltināšana un jumta nomaiņa. Šobrīd veiksmīgi noris piebūves būvniecības darbi, ir veikta lielākās ēkas daļas siltināšana, kā arī ēkas fasāde kļūst arvien košāka!

   

Visas ar LVAI saistītās ziņas un jaunumus skatīt ziņu arhīvā vai sociālajos tīklos:

 

   


Par mums raksta un runā

"Pētera Upīša dārzā aizvadītas rudens lauku dienas" //Dobeles Ziņas, 2014.gads
"Augļkopības institūtā ar milzīgu apmeklētāju skaitu noritējis ikgadējais klasiskās mūzikas koncerts Dobeles ceriņu dārzā" // Zemgales Ziņas, 2014.gada 24.maijs
"Latvijā audzētu smiltsērkšķu dzinumos atklāj vērtīgas vielas" // Latvijas avīze, 2013.gada 15.jūlijs
"Dobeles ceriņdārza režisore Sarmīte Strautiņa" // Diena, 2013.gada 31.maijs
"Ceriņlaika burvība Dobelē" // Delfi, 2013.gada 27.maijs
"Dobeles ceriņu dārzā notiks pavasara koncerts" // Delfi, 2013.gada 20.maijs
"Ziedu laiks Dobeles daiļdārzos" // Latvijas Avīze, 2013.gada 23.maijs
Es savai zemītei // 2013.gada 26.janvāris
"Zinātnes lielākie sasniegumi 2012" // Ilustrētā Zinātne, 2013.gada februāris (85)
"Ābolu diena" Dobelē // Latvijas Avīze, 2012.gada 7.oktobris
Izstāde "Riga Food 2012" // avideo, 2012.gada 10.septembris
"Doktora grādu lauksaimniecībā ieguvušas vēl divas zinātnieces"// Zemgales ziņas, 2012.gada 4.septembris
"Es savai zemītei"// LTV 1, 2012.gada 23.aprīlis
"Eiropa - notikums" Imants Austriņš // Latvijas Radio 2, 2012.gada 17.aprīlis
"Bumbieru - kadiķu rūsa" // Stādu audzētāju biedrība, 2012.gada 31.marts
"Atgriezties laukos ābeļdārza dēļ" / Latvijas Avīze, 2012.gada 5.marts
"Augļkopjiem otrā atmoda" // Zemgales Ziņas, 2012.gada 1.marts
"Augļkopjiem talkā nāk ceļvedis" // Zemgale, 2012.gada 1.marts
"Latvijā sāk ražot bioloģisko pārtiku bērniem - Rūdolfs" // Delfi, 2012.gada 2.februāris
"Izaudzēta ērkšķoga bez ērkšķiem" // Latvijas Avīze, 2012.gada 16.janvāris,
"Latvijā izaudzē ērkšķogu šķirni gandrīz bez ērkšķiem" // Delfi, 2012.gada 16.janvāris
Izstāde „Āboli ziemas mirdzumā” // Latvijas Avīze, 2012.gada 11.janvāris, skat. video.
"Dabas muzejā izstāde - vienkopus 100 ābolu šķirnes " // Diena, 2012.gada 11.janvāris